Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Dnešní referendum o vzniku republiky dopadlo nerozhodně

27. listopadu 2009 / 5. tne litovik oslav 1

205 / 405 - Dneska se konalo před týdnem oznámené referendum o vzniku republiky ve Kvartě A. Kluci hlasovali o vzniku republiky, holky zase, zda by se ke klukům v případě jejího vzniku chtěly připojit. Referendum provázelo mnoho výtržností, podařilo se však dospět k výsledku. Ten byl nerozhodný. Hlasování bude pokračovat příští týden, už jen u holek.

Minulý pátek / minulé guru vyvěsili republikáni na nástěnku oznámení o konání referenda na dnešek. Předem se dohodlo, že kluci a holky budou hlasovat odlišně. Riskovalo se tím rozbití celotřídní společnosti (v případě, že by kluci republiku schválili, ale holky ji odmítly), ale pro někoho je toto ohebnější řešení lepší, než rozhodnutí celé třídy najednou. Kluci hlasovali o tom, zda chtějí, aby vznikla ve Kvartě A republika, holky zase o tom, zda by chtěly v té republice být také, pokud by ji ovšem kluci schválili.

 

Tomuto rozdělení byly vytknuty hlavně dvě věci a to proč nemá jedna strana otázku té druhé. Tedy proč nemůžou kluci ovlivnit účast holek v republice a proč si nemůžou holky založit vlastní republiku, pokud by ji chtěly a klučičím hlasováním by neprošla. Odpověď na druhou je prostá, tedy že holky nemůžou od kluků očekávat že zorganizují vznik jejich vlastní republiky. Pokud by holky byly chtěly mít vlastní stát, referendum o jeho vzniku by si byly musely udělat samy. Na námitky kluků se zase odpovídalo tím, že by nebylo dobré jednotu třídního režimu rozbíjet, pokud by holky republiku s kluky chtěly.

 

Dneska ráno přinesl J. Fa. do školy hlasovací urnu. J. Š. vytiskl vlajku zaniklé Republiky Tercie A a hlasovací lístek pro každého ze třídy. Přípravy se začaly až po první hodině. Na urnu byla přilepena vlajka, vystřihl se do ní podlouhlý otvor na hlasy a nakonec byla na několika místech přelepena izolepou (jednalo se patrně o krabici od bot a bylo potřeba i přelepit cenovku a čárový kód...). Poté kluci rozdali hlasovací lístky, někteří anarchisté je však nechtěli a vzali si je až později.

 

Se zazvoněním na velkou přestávku v 9:55 vhodil P. Š. do urny první hlasovací lístek, následovaný několika dalšími. Do urny bylo vhozeno i několik zbytečností, spamů, ty však až tolik neškodily, jako přímé útoky na urnu. Po prvních hlasech byla urna přenesena do učebny fyziky 405. Po chvíli dorážení na J. Fa., který urnu hlídal a zapisoval hlasující, se podařilo holkám V. F., A. M. a L. Ko. zmocnit hlasovací krabice. Urna skončila u J. He., která ji vyhodila z okna... Naštěstí se J. Fa. podařilo urnu zachytit, když ještě nesklouzla z parapety dolů (ze čtvrtého patra), a vyvázla jen s lehkou trhlinou, která byla za chvíli spravena.

 

Urnu čekaly ještě další zážitky. Hned po natržení ji P. V. polil vodou. Poté, co trhlinu hlídači urny zalepili strčil P. V. do T. N., a ten spadl na urnu, kterou "rozplácl". Zde však byla opravena jednodušeji, byla narovnána. Na konci velké přestávky se ještě holkám povedlo navzdory nelibosti těch, co urnu hlídali nakreslit na urnu spam. Většina lidí odhlasovala během velké přestávky. Hlasování trvalo ještě další dvě, během kterých už hlasovalo pouze minimum lidí.

 

Referendum bylo ukončeno ve 12:05, jak bylo oznámeno, ale vzhledem k tomu, že skupině AjNj odpadala poslední hodina musely být výsledky sečteny už během páté vyučovací hodiny - dějepisu. U kluků dosáhla volební účast 100% a Žádný kluk ve škole nechyběl. Z 16 holek bylo ve škole přítomno 11 (68,75%) a pouze 7 (43,75%) jich hlasovalo.

 

Lístky se staly po otevření urny (ta byla roztrhána na kusy a neví se, kde skončila...) terčem hromadného útoku. Po vítězných bojích se volební komisi podařilo shromáždit všechny lístky kromě jednoho klučičího s odpovědí "ANO", který holky roztrhaly. Po zahájení hodiny začalo sčítání hlasů.

 

Ze sedmi odevzdaných holčičích hlasovacích lístků jeden nebyl vyplněný (avšak okolí bylo nejpospamovanější ze všech) a byl označan za neplatný. Další asi dva či tři lístky od holek měly překrtlé slovo "také" v odpovědi, že by republika měla zahrnovat také holky, a nahradily jej slovem "pouze". To se však volební komise rozhodla ignorovat (neboť měla pouze kontrolovat, zda je některý ze čtverečků označen) a lístky prohlásila za platné. Jeden lístek byl protržen v půlce, ty však k sobě seděly a lístek byl uznán. Zbytek holčičích lístků byl bez vady.

 

Referendum u holek se skončilo jednohlasně, všech šest (37,5%) platných lístků hlasovalo pro "TAKÉ HOLKY", tedy šest k nule (100% : 0%). Všechny klučičí lístky (bylo jich 16) byly všechny označeny za platné, ale výsledek referenda u kluků byl nepříjemný: osm proti osmi (50% : 50%). Obojí výsledky potvrdilo přepočítání, pořád během páté vyučovací hodiny.

 

Otázka, která vyvstala s tímto nerozhodným výsledkem byla rychle vyřešena. Řešení vychází z toho, že kdyby republika vznikla, holky by v ní byly také, tedy ať je jim dána příležitost se zapojit i do hlasování o jejím vzniku vůbec. Dnešní referendum tedy rozhodlo, že jednota režimu holek a kluků rozbita nebude. Jde jen o to, zda bude mít celá třída dále anarchii nebo zda vznikne republika. O tom budou příští týden rozhodovat už jenom holky, protože kluci se už v této věci vyjádřili.

 

Nakonec bych chtěl poděkovat všem hlasujícím, kteří se zdrželi bezpodstatných útoků na hlasovací urnu. Přeji hezký zbytek večera,

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.