Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Bude se konat druhé kolo referenda o vzniku republiky

1. prosince 2009 / 4. letna 2

205 - Před čtyřmi dny konané referendum se skončilo u kluků nerozhodně. Holky si zvolily, že by chtěly být v případné republice s kluky, proto budou mít možnost se ke vzniku republiky také vyjádřit. Při včerejším oficiálním ohlášení výsledků prvního kola referenda republikáni oznámili, že ve druhém kole budou hlasovat pouze holky.

Poslední pátek / pátý den lidových oslav se konalo celotřídní referendum o vzniku republiky ve Kvartě A. Kluci a holky měly rozdílné otázky, kluci hlasovali přímo zda chtějí republiku nebo ne. U holek si organizátoři referenda chtěli ověřit, zda by do této záležitosti vůbec šly. Výsledek je překvapil - 100% platných holčičích hlasů bylo pro připojení k případné klučičí republice. Komplikace nastaly u kluků, kde sice hlasovali všichni, ale vyrovnaně: 50% pro republiku a 50% proti.

 

Organizátoři se pohotově shodli na tom, že situaci by měly vyřešit holky. Pokud by se holky v prvním kole rozhodli nepřipojovat se ke klukům, druhé kolo by nebylo možné, protože by to byl znak, že holky s politikou u kluků nechtějí mít nic společného, tudíž by nebylo správné jim dávat možnost rozhodnout o existenci republiky. Avšak holky se jednohlasně shodly na účasti v potenciální klučičí republice, tedy pokud referendum u kluků skončilo nerozhodně, je zde možnost, aby to vyřešily holky.

 

Toto druhé kolo má však dva problémy. Nejprve je to skutečnost, že holky budou odpovídat na stejnou otázku jako kluci, zatímco kluků se nikdo ptát nebude, zda budou chtít do své republiky přijmout i holky. Byla chyba, že se na to kluků nikdo neptal, ale vzhledem k tomu, že referendum dopadlo nerozhodně, už to ani není potřeba. Neboť kdyby kluci členství holek v republice odmítli, neměl by kdo rozhodnout, zda republika vznikne nebo ne a situace by zůstala v patu. Objevily se i návrhy, že pokud holky republiku schválí, budou ještě kluci hlasovat o účasti holek v republice. To je ovšem spam, protože je zvláštní že někdo, kdo rozhodne o vzniku republiky z ní může být poté vyloučen. Tedy, pokud by kluci holky odmítli, neměly by holčičí hlasy žádnou váhu, takže by druhé kolo u holek k ničemu nebylo a situace by zůstala nerozhodná. Pokud by vznikla republika a holky z ní byly vyloučeny až potom, na vzniku republiky by se podíleli lidé, kteří by už nebyli její součástí, což by mohlo velmi zkomplikovat chod celého státu. Vůle kluků mít stát spolu s holkami asi někdy řešena bude, ne však ve spojení s touto sérií referend.

 

Druhý problém, o něco menší je ten, že někteří požadují, ať kluci hlasují ve druhém kole také. Prý už mnozí změnili názor. Vize třetího kola ve kterém budou kluci a holky odpovídat na stejnou otázku je reálná tehdy, když referendum dopadne nerozhodně i u holek...

 

Druhé kole se bude konat tento pátek 4. prosince 2009 / tuto neteli 7. letna 2. Bude o přestávku kratší než to předchozí, s ohledem na poloviční počet lidí a také na to, že velká většina hlasujících svůj hlas odevzdala už během velké přestávky. Hlasování se začne opět v 9:55, ale skončí se v 11:10, volit se tedy bude během fyziky a o obou k ní přilehlých přestávkách. Jinak podmínky jsou stejné, každý volí jednou a sám za sebe, lístky mají být složené. Organizátoři vyzývají všechny, aby se zdrželi podobných incidentů jako v prvním kole. Republikáni včera svěsili staré informace a vyvěsili vyhlášení výsledků a oznámení druhého kola na nástěnku.

 

Doufejme že druhé kolo už o osudu republiky definitivně rozhodne. Dneska tedy jen takto krátký článek, přeji hezký zbytek odpoledne,

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.