Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Anektační hra: diplomatické fiasko či dokonale promyšlený tah?

10. února 2009 / 15. presna 1

104 / 109 - Co se stane, když provincie prohlásí svůj nadřazený stát provincií? Zmatek, ale hlavně obrovský trapas na diplomatickém poli. Je vlastně nemožné, když třída anektuje jinou třídu, aby ta udělala to samé té první. Očividně v prvním patře je možné vše. I být provincií, aniž by o tom samotná provincie věděla.

Čtvrtina volebního období je opět za námi, navzdory tomu, že to je nyní dvojnásobně dlouhé. Někomu by se mohla jevit nudná a ničím nenaplněná, jak se ostatně jevila i některým členům vlády, ale není tomu tak. Během této čtvrtiny probíhala tajná a nyní již ukončená operace, o které však vláda žádné jiné informace neposkytla.

 

Republika Tercie A je třída s pestrou historií naplněnou nesčetnými válkami. Tyto války naši třídu trvale poznamenaly a její kluky vybičovaly natolik, že válčení je pro ně běžnou záležitostí a válku až vyžadují. J. Fa., druhý konsul a Velitel ozbrojených sil RTA si svým opatrným diplomatickým postupem nadělal ve vládě i mimo ni několik odpůrců, kteří dychtí po válce.

"Každá válka je špatná. Ať se bude dít cokoliv, vždy dám přednost diplomatickému řešení, před ozbrojeným konfliktem," říkával J. Fa. často. Již několikrát předtím, se zastánci okamžitého vyhlášení války o něco podobného pokusili, ale vždy byli zastaveni. Dneska však již J. Fa. zůstal na svém stanovišti osamocen a byl nucen ustoupit.

S kým vlastně válčit? Tercie B ani Kvarta B válčit nebudou, o vyšším gymnáziu ani nemluvě. Obě primy jsou našimi spojenci, zbývá tedy Kvarta A a Sekundy. S těmito třemi třídami nemá RTA velmi dobré vztahy, takže možnost války by brala v úvahu všechny tři třídy, ale s válkou proti Kvartě A nikdo nepočítal, alespoň prozatím. Zbývají tedy Sekundy.

 

Dnešního dne o první přestávce vláda jednala o okamžitém vyhlášení války. Již to samotné zní absurdně, protože po mnoha měsících míru by vyhlášení války bylo nepochybně nevhodné, zvláště kvůli tomu, že jediným důvodem by byly dávné spory. Státní radou těsně a Senátem jednohlasně prošel návrh útoku na sekundy. J. Fa. poukazoval na nepřipravenost armády, absenci jakékoliv záminky, nechuť sekundánů válčit a v neposlední řadě na to, že by mírové řešení mělo vždy mít přednost před násilím, ale zbytek vlády argumentoval opravdu silným a opodstatněným argumentem, že chce válčit.

J. Fa. se zprvu aspoň podařilo přesvědčit P. V., konsula zahraničí, ať jsou o tomto tahu informovány primy. Poté však na jeho nátlak vláda ustoupila od přímého vyhlášení války a rozhodla se pro anexi. Anexe je jednostranné připojení území k vlastnímu státu, většinou bez souhlasu místního obyvatelstva. Problém nastává, když agresor není schopen svůj krok vojensky obhájit, kupříkladu proto, že nepřátelská armáda není zcela poražena. Vzhledem k tomu, že kluci ze Sekundy B o ničem neví a její armáda není poražena, rozhodla se naše vláda, že 109 anektuje tehdy, když v ní Sekunda B nebude. Vznikla ještě potíž, proč Sekundu B, proč ne A, ale ta byla vyřešena tím, že ohledně Sekundy B se bude lépe hledat záminka. Takže poté, co představitelé obou prim vyslovili souhlas s anexí, intervenovalo o velké přestávce vojsko RTA do prázdné učebny 109. Vlastní armádě a vybavení učebny byla přednesena anektační řeč, na tabuli bylo napsáno "REPUPLIKA TERTSIE A - ANEKTUJEME TOTO ÚZEMÍ (anektuieme toto usemi)" a nakreslena vlajka RTA. Naše armáda poté opouštěla učebnu s dobrým pocitem, že třídu někdejšího nepřítele připojila ke svému území.

 

Další problém nastal ve chvíli, když někoho napadlo, že by možná mohli být sekundáni informováni o tom, že se stali provincií RTA. Vypravila se tedy delegace i s ozbrojenou posádkou k učebně 407, ve které naši poddaní přebývali. Byl jim oznámen jejich současný stav, s očekáváním nadšeného přijetí a radosti. Delegace se nemýlila. Učebnou se rozlehl smích, ale z trochu jiného, než předpokládaného důvodu. Na obrovské překvapení všech přítomných terciánů, O. K. anexi ve jménu svojí třídy odmítl.

Zrodila se zde tedy záminka k válce, pokud se Sekunda B nepodřídí a odmítnutí anexe nestáhne, válka vypukne. Podmínka byla obsažena v ultimátu, které hodlala předložit RTA sekundánům před pátou vyučovací hodinou. Ti momentálně přebývali v naší třídě - učebně 104, zatímco RTA v učebně 106. Delegace však byla po příchodu do 104 zdrcena. Sekundáni poškodili státní vlajku a na státní znak zezadu napsali: "ANEKTUJEME TUTO TŘÍDU, 10. 2. 09, 2. B".

Může vlastně provincie anektovat sobě nadřazenou třídu? Nemůže, ale Sekunda B anexi své třídy neuznala. Totéž udělala RTA, takže momentálně si obě třídy neuznávají uzemní držbu a tu druhou považují za svoji provincii, ale nemůžou to žádným způsobem obhájit.

 

Co teď? Jak bude naše vláda tuto situaci řešit? Někteří, na čele s P. V. jsou spokojeni a hodlají zítra vyhlásit bez ultimáta válku a zahájit tažení na 109. Jiní však uznali unáhlenost postupu a přiznali si totální fiasko, které vzniklo vzájemnou anexí Sekundy B a RTA. J. Fa. navrhnul se pokusit se sekundány vyjednávat o tom, že obě třídy anexi stáhnou a vše se vrátí k normálu. Tento návrh získal mírnou a neurčitou podporu, ale o postupu se definitivně rozhodne až zítra.

 

Události se seběhly opravdu rychle, bez jakéhokoliv upozornění a jednání a bez opravdové záminky anektovat prázdnou třídu je výkon, který stojí za pozornost. Armáda RTA je v boji zkušená, avšak postrádá jakoukoliv organizaci, mnozí odmítají používat výzbroj, a mimo toho s moderním vedením války nemá žádné zkušenosti. Situace je opravdu absurdní už i proto, že se nelze z období míru přehoupnout do války přes přestávku bez jednání, ultimáta a záminky.

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.