Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Kulturně - společenské

Ve škole se zákeřně šíří ničivý společenský mor

25. dubna 2012 / 30. kvetna 4

305 - Už je to tady! Před dvěma lety se to zrodilo jako nepříliš významná činnost několika jednotlivců ve třídě. Už tehdy však vyvstaly obavy, kam tento zhoubný fenomén spěje. Jak vypadá situace dnes? Naše třída, ba dokonce celá škola, je sžírána touto špinavostí, která ožebračuje slušné studenty a všechny nás vede do záhuby. Každodenně se desítky žáků stávají obětmi hrůzostrašných praktik těch nemorálních individuí, které nejsou s to si ani zaopatřit vlastní svačinu. Čím dál tím víc parazitují tito nehanebníci na počestných lidech a ještě se odvažují to nazývat dobrem! Řeč není o ničem jiném než o somru - hrůzostrašném sociálním moru dneška!

O somru

Somro je nepochybně záležitost velmi stará, ale jeho rozpoznání od klasického žebráctví je věcí nedávné minulosti. Poprvé bylo popsáno v naší třídě přibližně na konci Kvarty. Jednalo se o maličkost, zasazenou v článku mezi řadu dobových zajímavostí. Už tehdy někteří předpokládali, že somro není ta správná cesta pro naši třídu, ale snad nikdo nečekal takové obludnosti, jaké jsou u nás každodenní realitou dnes.

 

Význam slova

Patrně každý od nás ze třídy se somrem musel někdy setkat. Přesto však vysvětleme, oč přesně jde, abychom uvedli věci na správnou míru. "Somro" je tradičně slovo mnohoznačné, přestože jeho významy spolu souvisí. Vzniklo z běžně užívaného slovesa "somrovat", což znamenalo přibližně "žebrat". Významy obou sloves se ale časem rozešly. Totiž žebrat může žebrák (např. bezdomovec) sedící na ulici s kelímkem před sebou v naději, že mu do něj někdo vhodí peníze. Ten, kdo somruje, však aktivně běhá po třídě, chodbě či jídelně (nebo jiném jemu vlastním prostředí) a po všech žádá jídlo, dokonce všechny nutí, aby mu ho vydali. Takový člověk se nazývá somr, dnes už také somro.

 

Další význam tohoto slova je právě vysomrované jídlo. Nemusí se jednat nutně o jídlo, přestože to bývá somrem nejčastěji, ale může jím být vlastně cokoliv (kromě jídla často také pití, peníze, úkoly, repiky...). Jako somro se také označuje činnost vykonávaná somry, tedy somrování. Ale možná nejdůležitější význam tohoto nepěkného slova je právě somro jako společenský jev.

 

Somro je velmi škodlivé pro každou komunitu lidí, ve které se rozšíří. Toto rozšíření může mít několik příčin, zpravidla se jedná o reakci na nějaký podnět. Je pravděpodobné, že rozšíření somra v naší třídě koncem Kvarty bylo způsobeno prudkým poklesem životní úrovně během anarchie. Naše třída disponovala přibližně v polovině Sekundy obrovským bohatstvím, o které pak v průběhu několika období anarchie přišla. Pro běžné občany se tato prudká změna stala neúnosnou a to některé z nich dohnalo k této nekalé praktice. Avšak tuto teorii nelze podložit ověřenými čísly, takže nemůžeme zaručit její správnost. Patrně se tedy nikdy přesně nedovíme, jak se u nás somro vzalo. Je možné, že se k nám dostalo z nějaké jiné třídy, která o jeho existenci nevěděla či ho u sebe nerozpoznala (je možné, že společenský systém v nějaké třídě je na somro stavěný, tedy taková třída slouží jako přenašeč somra, aniž by jí uškodilo).

 

Průběh somra

Toto je právě hlavní způsob šíření somra, mezi třídami i mezi jednotlivci stejné třídy. Osoba, která se stává častou obětí somra, je více náchylná k tomu, aby se k somru sama uchýlila. Somři ji oberou o všechnu svačinu a tací lidé nemají jinou možnost, než trpět hladem, nebo se k somru připojit a ožebračovat ještě někoho dalšího. Takto se somro šíři jako nákaza, až celou třídu zničí.

 

Samotné somrování probíhá následovně: v infikovaném prostředí se objeví slušný člověk, který se chystá rozbalit si svoji sušenku, kterou mu doma připravila jeho maminka nebo kterou si právě koupil za své peníze. Zajisté má na sušenku velkou chuť. Když však zašustí obalem, aby ji otevřel, seběhne se kolem něho skupina somrů, kteří ho začnou ze všech stran prosit, aby jim dal kousnout. Často přitom zvyknou zdůrazňovat, že mají hlad, že by stačilo jenom trošku. Toto je zjevný psychický nátlak, kterým chtějí vzbudit u své oběti lítost. To je umocněno jakýmsi vymýváním mozku oběti, neboť žádosti jsou opakovány velmi rychle za sebou ze všech stran. Somrování má však i svou fyzickou část. Skupinka somrů své oběti přirozeně zastoupí cestu, čímž omezuje její svobodu. V okamžiku, kdy oběť začne ustupovat (ať už kvůli vyhnutí se jejich prosbám či z důvodu obejití zastoupené cesty) se dají somři na postup a nebohou oběť zatlačují dozadu. Ta chce opět uniknout a postoupí znova o kus vzad. Vytrvalá oběť (která nepodlehla už dřív) je nakonec zatlačena kamsi do kouta a když už nemá kam dál ustupovat, vydá sušenku a zničeně se svalí na zem, zatímco nenažrané hyeny si pochutnávají na její sušence! Takovéto kruté věci jsou u nás na denním pořádku.

 

Morální hodnota somra

Možná se to někomu zdá nemožné, ale existují i tací, kteří somro obhajují! Sami somři se často ke svému způsobu obživy hrdě hlásí místo toho, aby lezli po kanálech a umírali studem za to, jaké nemorální věci provedli svým bližním. Ano, otázka pomoci bližnímu je jedním z hlavních bodů, kterými se somro ohání. Totiž že dát somrovi somro, je ve skutečnosti dobrý skutek. To nemůže být pravda, neboť vynucená almužna už almužnou samozřejmě není. Pokud by se dotyčný rozhodl někomu nabídnout svou svačinu sám od sebe, je to dobrý kamarád a ano - koná dobrý skutek na svém bližním. Ale když po něm nějaký somr tu svačinu somruje, věc je zcela odlišná - nejenže ho tím k tomuto činu přímo nutí (a dobré skutky musí přece vycházet ze srdce darujícího, ne z úst somra), ale také znevažuje jeho dobrý skutek, pokud by ho onen i chtěl vykonat (degraduje ho z dobrého skutku ze srdce na skutek podnícený somrem).

 

Distribuce somra

Mohou však být i lidé, kteří sice sami somrovat nezvyknou, ale proti somru v zásadě nic nemají. Tito lidé nemají problém s tím, dát somrovi somro, nevědě přitom, co činí. Činnost somra totiž závisí na tom kolik se mu toho podaří vysomrovat (teoreticky, pokud by mu nikdo nikdy somro nedal, musel by se ho vzdát; avšak v současnosti je taková situace zhola nereálná). Tedy i když se daná osoba necítí somrem nijak poškozena, dává tím somru se rozvinout, aby somři mohli somrovat i od lidí, kterým to vadí. Takový člověk se nazývá distributorem somra.

 

Distribuce somra (termín o málo mladší než samo somro) je závažný zločin, mnohdy srovnatelný se samotným somrem. Svým efektem je to v podstatě jakési nepřímé somro. Neboť somr podpořem somrem od distributora dál somruje a ožebračí nějakou ubohou oběť. Je možné, že somr neposílen distribuovaným somrem by se v okamžité situaci somrování vzdal a rozhodl se něco si koupit a k ožebračí třetí osoby by dojít nemuselo. Z toho vyplývá, že ten distributor somra má podíl na ožebračení oné oběti. Distribuce somra je tzv. doprovodným jevem somra a společnost by proti ní měla zakročit stejně důrazně jako proti somru samotnému.

 

Druhy somrů

Ovšemže ne všichni somři jsou stejní. Somr, který se nechá snadno odbít, nesnaží se ožebračovat svou oběť a záleží mu pouze na jeho vlastním prospěchu či somruje jenom příležitostně a z největší nouze, má menší vinu než někdo, kdo somruje pravidelně každou přestávku, jemuž se somro stalo základnm způsobem obživy a kdo má potěšení z toho obírat své spolužáky o svačinu. Podobně somr, který byl k somru dohnán somrem jiných somrů je méně vinen než ten, kdo ho k somru dohnal. Nejhrozivější skupinou jsou však tací somři, kteří somrují pouze z přesvědčení - sami mají svačinu, peníze na její koupi a nemají hlad, ale přesto somrují - pravidelně, vytrvale, vzbuzujíce lítost falešnou přetvářkou. Tací, jimž činí požitek obrat co nejvíc lidí, tací, kdo tráví přestávky somrem na chodbách prvního patra somrováním od nezkušených občánků zdejších tříd. Tito lidé už dávno překročili hranice přijatelné morálky, stojí mravně zcela naspodu společnosti a jsou hodni pouze našeho nejvyššího opovržení.

 

Zásadní zlom

Dnešní případ, který situaci nenadále vyhrotil, však byl mnohem horší než výše popsaný obecný postup somrů. O přestávce mezi čtvrtou a pátou vyučovací hodinou přišel M. Mi. do naší současné domovské učebny (přirozeně pouze přechodné, naše skutečná třída se nachází o dvě patra níže) na přátelské povídání se svými kamarády ze španělské skupinky. V ruce se mu skvěl právě otevřený perník, na něhož dostali P. V. a L. Kn. ihned zálusk. Spustili klasické somrování, ale M. Mi. se vytrvale bránil a odmítal jim somro dát. Potom se však stalo něco, co dosud nemělo v dějinách somra obdoby. Oba somři se po neúspěchu tradiční techniky rozhodli vzít si perník násilím a vrhli se na nebohého M. Mi. Na pomoc mu však hned přispěchali J. Ko. a J. Fa., zatvrzelí odpůrci somra. Strhla se prudká rvačka, ale naštěstí se podařilo perník M. Mi. ubránit, za což onen svým přátelům nabídl kus z něj. Po celý zbytek přestávky P. V. i L. Kn. plánovali, jak perník přece jen získat, ale každý jejich plán byl včas zaražen. Příhoda však stejně neměla šťastný konec. M. Mi. dal zbytek svého perníku L. Ko. V tom vycítili oba somři slibnou příležitost a neúprosně se vrhli na nebohou dívku. L. Ko. nemajíc zřejmě se somrem tolik zkušeností, jako její přítel, snadno podlehla a po chvíli si tamti oba pochutnávali na vytouženém perníku. Ještě dodejme, že po bujaré diskuzi o somru během páté hodiny se P. V. a L. Kn. rozhodli jít na somro výpravu kamsi do Prim. Do učebny biologie se dostavili plně obtěžkáni jídlem a s plnou pusou hrdě (bez jakékoliv výčitky svědomí!) popisovali, jak obrali chudáky primány o jejich svačiny.

 

To se dnes děje! Toto je realita dneška! Společnost skrz naskrz prolezlá somrem, ve které je být počestným občanem něco ponižujícího, divného a nanejvýš nevýhodného. Co si řekne takový člověk, snaže se žít slušně, když mu kručí v břiše, všichni kolem somrují, s plnými ústy somrují, somrují i od něj, přestože sám má hlad a všecku jeho svačinu od něj již vysomrovali dvě přestávky zpátky? Ó kam jsme to jen dospěli! Cožpak budeme i nadále zavírat oči nad touto nehoráznou obludností, strašlivou prohnilou ohavností, která nás ničí, a tvářit se, jakoby se nic nedělo?! Nastal čas přestat si zakrývat oči, postavit se k problému hrdě a čelem a zahájit boj, který by nás navěky zbavil této hrozné nákazy!

 

Boj proti somru

Důsledky somra

Mnozí z nás si možná neuvědomují, co somro způsobuje. Přijmeme-li tvrzení, že somro je reakcí na pokles životní úrovně ve třídě, jaký bude jeho důsledek? Pomůže nám snad se z choulostivé situace vymanit? Vůbec ne. Somro poškozuje i dosud zdravou (totiž soběstačnou) část třídy a ta pak trpí také nedostatkem somrované suroviny (nejčastěji tedy podvýživou). To vede opět ke zhoršení životní úrovně, takže se vlastně dostáváme do kruhu.

 

Vězme, že situace se v poslední době stala neobyčejně vážnou. Nízká životní úroveň způsobila drastické snížení počtu obyvatel v naší třídě. Za poslední dva roky odešli z naší třídy tři studenti, zatímco během prvních téměř čtyř let odešel pouze jeden. Navíc ze čtyř odšedších občanů dva odešli v posledním roce! Tyto demografické statistiky nás nezpochybnitelně přesvědčují o tom, že somro má na tomto vývoji zásadní podíl. Ale somro se stále rozmáhá a v příštích letech bude jeho obětí ještě víc. Ozývají se odborné hlasy, že do konce Septimy se počet obyvatel naší třídy sníží v důsledku somra skoro o třetinu a k maturitě dojde ani ne pouhá polovina naší třídy!

 

Způsoby boje

Zde je na místě konečně otázka, co bychom měli proti somru dělat? V první řadě zde musí být vůle se somrem skoncovat. Doufejme, že se pořád, ještě i dnes, v době prolezlé somrem, dokáže sejít skupina lidí, která se odhodlá říci somru jasné "NE". Nesmíme se somra bát, naopak, je nutno se mu odvážně postavit. Všichni slušní lidé by měli držet při sobě a společně proti somru postupovat. Tak by vznikla organizace, která by měla za cíl chránit poctivé občany a vymítit somro. Přirozeně, musela by mít na to adekvátní prostředky. V tak závažné věci, jako je boj proti somru, se možná slušní lidé nevyhnou ani násilným střetům, zvláště když se somři už sami k násilí uchylují, jak dnešek ukázal. Takovou organizací bývá většinou stát, který v naší třídě už velmi dlouho chybí. Právě zřízení republiky, byť orientované jen na boj proti somru, aby nedošlo k popuzení anarchistů ve třídě, by v našem boji mohlo nesmírně pomoci.

 

Dále se musíme naučit pečlivě rozlišovat mezi oběťmi a distributory somra. Jak se pozná, zda osoba, která dává somro tak činí ze své vůle nebo lépe lhostejnosti, či dokonce škodolibého potěšení, nebo zda je jen ubohou obětí tohoto zhoubného živlu a má pouze malou schopnost klást odpor. Musíme vyzvat všechny dobré lidi, aby somrům za žádných okolností somro nedávali a sami se musíme vždy ochotně postavit na jejich obranu.

 

Nakonec neseme odpovědnost za somro ve své třídě. Každá třída by se měla před somrem bránit nejen sebe, ale měla by nést zodpovědnost i za své somry somrující v jiných třídách. Boj proti somru by se měl stát mezitřídní záležitostí. Třídy by měli spolupracovat, vzájemně se informovat o stavu somra u sebe, upozorňovat na nebezpečné somry a distributory a v neposlední řadě by vždy měli být připraveni poskytnout si navzájem pomoc (v krajním případě i vojenskou), pokud by se somro v některé z nich nekontrolovatelně rozmohlo.

 

Stojíme na začátku nebezpečné doby. Chybí jen málo a somro rozloží naši společnost do té míry, že už nebudeme mít sílu mu vzdorovat. Dva roky jsme nic nedělali, ale už to dál nejde. Musíme se vzchopit a zahájit neúprosný boj proti somru. Nebude to lehké, somři jsou připraveni užívat násilí, aby na nás mohli i nadále parazitovat, ale jednotou a vytrvalostí se dá mnohé dokázat. Tedy vzhůru do boje! Zastavme to nemorální týrání poctivých! Bojujme za svá práva a ukažme, že nejsme povinni živit ničím neprospívající parazity! Vykročme vstříc velkému vítězství! Stop somru!!

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.