Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Kulturně - společenské

Včerejší výpravě do Šachty se konečně podařilo poklop otevřít

1. prosince 2012 / 4. letna 5

Vítejte u dalších novinek z Šachty. ANO! Nenáviděný poklop, který nám bránil v dalším postupu, se podařilo pokořit. Zároveň byly pod pódiem objeveny tajuplné nápisy… Čtěte dál!


Pouze ve zkratce si připomeňme minulé objevy. Vchod do Šachty se nachází u levých schodů vedoucích z tělocvičny na pódium. Hned se rozděluje na dvě části. Doprava vede chodba, ze které se dá dostat pod pódium. Tam je studna s čerpadlem a byla tam vztyčena vlajka Republiky Tercie A (RTA). Nalevo vede třicet metrů dlouhá chodba obsahující asi třímetrovou „klouzačku". Vede z ní odbočka do kotelny, ale samotná chodba je zakončena kovovým poklopem, který se dosud nedařilo překonat.

 

Po delší odmlce se v pondělí konala do Šachty další výprava. P. Š. přinesl klíč a páčidlo, takže nadšení šachtaři už nedočkavě očekávali otevření poklopu. Do Šachty se vypravila čtyřčlenná posádka složená z P. Š., V. Č., J. Š. a J. M. J. Š. udivilo, jak rychle dokáže J. M. lézt. Ten prý neleze po kolenou, ale po špičkách. Když byli u poklopu, zahájili otevírání. S klíčem to zřejmě nešlo, pokud jím to vůbec zkoušeli, tak se přešlo k páčidlu. U páčidla se vystřídali zřejmě všichni. Za chvíli už ale měl začít seminář z chemie, tak se V. Č. sebral a vrátil se. Mezitím ale k Šachtě dorazily posily: L. Kn., P. V. a J. Fa. Ti od právě vyšedšího V. Č. vyzvídali aktuality a neotevření poklopu je nemálo zklamalo. Ihned se vydali do Šachty, kde se potkali s vracejícím se P. Š., který také spěchal na seminář. V jednu chvíli bylo tedy v Šachtě nebývale rušno - uvnitř bylo až šest lidí! Nová posádka však zamířila do kotelny, neboť P. V. byl v šachtě poprvé a v kotelně dosud nebyl. Nápis u onoho tlačítka není ani „záplava" ani „zaplavit", nýbrž „zaplavení kotelny". Také byly otevřeny dveře napravo od východu z Šachty, nad takovými železnými schůdky. Vedou do malé komůrky, z níž vedou další dveře k pingpongovým stolům. Komůrka je velmi vysoká, nahoře je vidět světlo, zřejmě z dvorku. Je plná různého potrubí a souvisejících konstrukcí. P. V. změřil hloubky vody na nejnižším místě ve škole (nepočítaje studnu u klubovny). Hlavní plocha je hluboká asi dva centimetry, ale čtvercová díra vedle má více než jeden a půl metru (dál už nedosáhlo měřidlo).

 

Po provedení nováčků kotelnou se posádka vrátila do Šachty. J. M. pokračoval v páčení poklopu. Ten se za ten den podařilo posunout snad až o deset centimetrů. Za poklopem bylo vidět láhev a jiný nepořádek a šachtaři se báli, že by je po otevření poklopu mohl zavalit. Napjaté očekávání ale přerušil ryk našeho bývalého tělocvikáře A. Ž., který bezpodmínečně vyzýval k opuštění šachty, protože za chvíli se měl střídat s tělocvikářkou J. Ch. Páčidlo P. Š. a dvě kladiva nalezená v kotelně se nechaly u poklopu pro potřebu příští výpravy a byl zahájen urychlený návrat. Poté, co A-Septimáni vylezli z Šachty, vypadal A. Ž. docela rozzlobeně a příští výpravy do Šachty zakázal. Ani do té doby je přímo nepodporoval, ale věděl o nich a toleroval je. To tímto dnem skončilo.

 

Včera proběhla další výprava do Šachty. Problém byl, že všechny přístupy k Šachtě byly zamčeny. To vyřešil J. Š., který si půjčil klíč od tělocvičny od Kačince, jenž zaskakoval za paní vrátnou. Posádka byla o poznání chudší, tvořili ji P. V., J. Fi., J. Š. a J. Fa. Tmavá a tichá tělocvična má své kouzlo. Už ráno při tělocviku se ale zjistilo, že Šachta je zatarasená jakýmsi plastovým poklopem. Ten je ale naštěstí snadno odendavací. Zamířilo se nejprve pod pódium, kde P. V. dosud nebyl. Od minula se tam mnohé nezměnilo, pouze J. Fi. uvažoval, zda neklesla voda ve studně. Šachtařům se ale k jejich údivu nepodařilo najít vztyčenou vlajku. Jestli se to nepovede ani příště, bude se muset vztyčit nová. V zadní části, která se nachází pod místností vedle pódia, ne přímo pod ním, byl dále nalezen hřeben. Mnohem větší senzaci však vyvolal objev nástěnných nápisů. Některé nešly vyluštit, ten největší však byl zcela zřejmý.

 

Rezavým písmem se na zdi skvělo „MONČA III.E 93"! Tento bezpochyby historický objev se dá vysvětlit více způsoby. Byl snad tento prostor v té době otevřený, že tam mohl kdokoliv přijít a psát po zdi? Nebo snad už před téměř dvaceti lety podnikla tato třída či přinejmenším jedna studentka výpravu do Šachty, aby tam navěky zanechala svůj otisk? Pozastavme se i nad barvou písma, taková do hněda, rezava, červena. Nemůže nás nenapadnout: napsala snad Monča tento nápis vlastní krví? Neleží kdesi v prachu Šachty pohřbeno její bezvládné tělo? Kdo vůbec byla tato Monča? A co ta třída - III.E? V roce 1993 existovalo naše gymnázium sotva rok, ale jak víme, ve svých počátcích se dělilo o budovu s jistým čtyřletým matematickým gymnáziem. To by možná podávalo vysvětlení na tak neobvyklé písmeno třídy. To vše jsou jen dohady, celá oblast se bude muset ještě lépe prozkoumat. Třeba se nám podaří zjistit o Monče víc.

 

J. Š. navrhoval, že bychom měli na zdech pod pódiem zanechat o sobě zprávu i my. J. Fa. namítal, že zdi jsou historické památky a neměli bychom do nich zasahovat. Poté se ale výprava vydala k poklopu. Tam už P. V. nešel, ten chtěl jen vidět prostor pod pódiem. U otevírání poklopu se vystřídali všichni: J. Š., J. Fa. a nakonec J. Fi. Každému se podařilo poklop pootevřít, ale úplně ho otevřel až J. Fi. Dosud největší překážka v Šachtě byla zdolána.

 

To, co bylo za poklopem, ale trojici moc nepotěšilo. Byla tam neprůchodná hromada bordelu: lahve, kusy dřeva, kovové tyče, kousky umělé hmoty a mnoho dalšího. Bordel sahal vysoko kolmo nahoru, kam se zřejmě Šachta stáčela. J.Š. však viděl celou situaci optimisticky: bordel prý půjde uklidit a navíc také viděl za hromadou bordelu pokračování chodby rovně. K optimismu se přidal i J. Fi., který navrhoval, že nepořádek se bude muset uklidit vláčkem pod pódium. Jen J. Fa. v úspěch úklidu nevěřil.

 

Pak trojice zamířila zpět do kotelny, kam chtěla vrátit odcizená kladiva. Jako vždy, i nyní probíhal průzkum bezpočtu regálů a skříněk. Byla otevřena také díra v zemi, ve které se nachází soustrojí pro fungování blízkého výtahu na náklad (ten byl objeven už dříve). Ač někteří ještě chtěli zůstat v kotelně, trojice se po chvíli sebrala k cestě zpět. Pamatovala přitom na páčidlo P. Š., které tam v pondělí zanechala.

 

Další postup je nejistý. V první řadě je třeba si obstarat klíče od tělocvičny. Pondělní výpravy už nebudou možné, neboť A. Ž. nejspíš myslel svou hrozbu vážně, o čemž svědčí i zmíněný plastový poklop (kdo jiný by ho inicioval než A. Ž.), takže do Šachty se bude muset chodit jen tehdy, když nebude probíhat tělocvik, to ale bude tělocvična nejspíše zamčená. Také bude muset proběhnout porada o dalším postupu. Jestli se bordel za poklopem nepodaří odklidit, výpravy nejspíše skončily. Ale o jeho odkliditelnosti se budou muset všichni šachtaři nejspíše sami přesvědčit. Doufejme, že to půjde a brzy očekávejme další objevy.

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.