Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Kulturně - společenské

Somro, motto, zasedání Studenstské rady a spousta jiných věcí

28. května 2010 / 2. tserventse 2

205 - Zdravím u velmi dlouhého článku. Článku, který zrekapituluje poslední dva měsíce, připomene vše důležité. Všechny problémy i kratochvíle během nedávné uplynulé doby. Seznámí vás se somrem, připomene problematiku třídního motta, poodhalí roušku tajemství kolem zasedání Studentské rady... no a tak.

Stalo se toho hodně. Zmíním na začátek přednášku „Křižovatky“ o drogách 15. dubna 2010 / 19. kvetna 2. V Divadle U hasičů přednášel předseda strany Věci veřejné Radek John. 17. dubna / 21. kvetna se konal Žežulský maratón, 22. dubna / 26. kvetna se třídy našeho gymnázia fotily (fotky byly k dispozici už o necelý týden později).

 

Podrobněji stojí za zmínku zasedání Studentské rady v greg. pátek 16. dubna / 20. kvetna. Těsně před začátkem přišel do naší domovské učebny během 5. vyučovací hodiny D. D. ze Sexty B, který měl celému zasedání předsedat a vyzval Kvartu A, aby na sněm vyslala dva své zmocněnce. Předseda V. Č. chyběl, proto se rozhodlo, že se uskuteční volby do Studentské rady. Každý napsal na kus papírku dvě jména (někteří jen jedno) těch, které chtěl na zasedání poslat. Očekávalo se vítězství E. Š., která je už léta známá svými řečnickými schopnostmi i zájmem o politické dění (nejproslulejší je její řeč z 28. listopadu 2007 / 1. letna -1), a L. L., jako druhého předsedy. Místo něho však po boku E. Š. skončila J. H., předseda zaujal až třetí místo. Volby do Studentské rady tedy znamenaly jasnou porážku kluků. Studentská rada však není zrovna oblíbeným orgánem, E. Š. na ní pobyla asi tři hodiny, J. H. o něco méně. Řešilo se tam víc problémů, byly vytvořeny skupiny pro jejich vyřešení. E. Š. je členkou oddělení pro sportovní výbavu tělocvičen. Jiné rezorty v rámci mocného orgánu Studentské rady mají na starosti vyřešit problémy s boilery na vodu ve druhém patře, s nedostatkem místa ve skříňkách Prim (skříňka je vždy jedna pro dva studenty, velikost má však stejnou jako u předchozích ročníků) nebo s přezouváním, což je nevyřešitelný problém, ale zajisté ho spoustu lidí baví řešit. Na klidný průběh jednání dohlížel O. Š. z pedagogického sboru.

 

Začátkem dubna / kvetna se ve třídě rozšířil nový pojem – somro. Somro má více významů: tím prvním a základním je vysomrované jídlo, v širším pojetí cokoliv vysomrované. Druhým významem je činnost, kterou somři provozují, tedy somrování. S tímto souvisí i třetí význam somra a to somro jako jev. Jako například inflace je nežádoucím jevem v ekonomice, somro je nežádoucím jevem ve společnosti. S pojmem somro souvisí již zmíněné pojmy somr a somrovat. Původní slovo této složité etymologie bylo právě somrovat, tj. žebrat. Somr je ten, co somruje, přesto se však somr nerovná žebrák. V nynějším pojetí je žebrák blízko bezdomovce, asi ten, co sedí na ulici s kelímkem před sebou a čeká na vhození. Somr mezitím aktivně běhá mezi lidmi a velmi nepříjemným způsobem – somrem ve druhém významu – je nutí, aby mu dali somro – v prvním významu. Somři jsou tak v somrování daleko úspěšnější než žebráci v žebrání.

 

Somro jako jev způsobuje ochuzování těch vrstev obyvatelstva, které mají peníze na to, aby si své potřeby obstaraly sami. Somři odmítají obdržení stravy jako ostatní, ale naopak, snaží se jim jejich výdobytky brát. Zde už nejde o to, že chudým by se měla dávat almužna. Somro je velmi drsnou formou příživnictví, kdy se pod velkým (opravdu obrovským a náhlým) nátlakem somrů, oběť podvolí jejich naléhání, dá jim somro a samotné jí pak zbude méně. Somři jsou posíleni a mohou dále somrovat a ničit zdravou společnost, zatímco oběť trpí podvýživou. Je nutno však dělat jasné rozdíly mezi obětí a distributorem. Distributor somra je ten, kdo dává somrům somro už při nepatrném nátlaku, takže je zde patrna jeho vůle somro podporovat. Někdo by sice mohl říct, že když mu to nevadí, ať jim somro dává, ale pokud distributoři podporují somry, somro sílí a ničí i slušnou, nedistributorskou část společnosti. Speciálním typem distribuce je poskytování somra mezi somry navzájem. To je však vnímáno jako společnosti neškodné, neboť když zkažení kazí zkaženého, tak ho nemůže zkazit víc, než je on sám. Somrů naštěstí není v naší třídě právě obrovský počet, ale stačí to na to, aby se somro stalo vážným problémem současnosti. Za zmínku ještě stojí i somroking. Za krále somra, jak zní překlad je momentálně označován L. Kn., zejména díky svým somro schopnostem.

 

Bylo by přínosné se zamyslet nad tím, kde se tu somro tak náhle vzalo. Můžeme říct, že somro je chybou ve správně fungující společnosti. Taková společnost je tedy špatně fungující. V našem systému je tedy něco v nepořádku, každý negativní jev je totiž odpovědí na chybné kroky v minulosti. Somro je zřejmě projevem špatné ekonomické situace naší třídy. Například Sexta má v poslední době dominantní postavení v obchodu s naším zbožím, z těchto obchodů však neexistuje celotřídní podíl. Obchod se zbraněmi nefunguje už dávno, i přesto, že by náš zbrojní průmysl mohl posloužit současným Primám jako vzdálený sen budoucnosti (nedávno se jistý občan Primy B podivoval nad naší zajímavou radou, že křídy se dají házet…). A nepochybně tu sehrává svoji roli i nedostatek surovin. Učebna 205 neskýtá zrovna ohromné zdroje, na to bychom potřebovali daleko větší území. Všechny výše uvedené ekonomické důvody ukazují na jednu věc – na absenci organizace, která by podobné věci kryla. Které by obchodníci odváděli poplatky, která by podpořila obchod se zbraněmi s méně rozvinutými třídami, která by pro naši třídu obstarala bohatší učebny, než je ta naše. Takovou organizací bývá většinou stát. Ekonomice naší třídy chybí funkční stát, který by ji zaštiťoval. Tímto státem byla v minulosti republika. Povšimněme si, že za Republiky Sekundy A byla naše ekonomika na absolutním vrcholu. Díky obrovskému rozsahu území se během asi dvou měsíců její existence podařilo nashromáždit pohádkové bohatství. To po ní také zdědila Republika Tercie A, které se však rozsah území ze Sekundy obnovit nepodařilo. Po jejím zániku před rokem jsme už žádných hospodářských úspěchů nedosáhli. Naopak během anarchie vše upadá pod vrstvami prachu a tedy i potenciál, který by naše třída jako republika měla, teď leží kdesi nevyužit. Úpadek ekonomiky sebou přináší i pokles životní úrovně. A zde po zpětné analýze narážíme na bod, ze kterého jsme vycházeli – společnost nesnesla tento posun z blahobytu do chudoby a projevem tvrdého dopadu je – somro! Takže s klidem můžeme říct, že za somro může anarchie! Anarchie může za ožebračování obyvatelstva naší třídy! A nyní samozřejmě není schopna vytvořit potřebné instituce a nařízení, aby somru zabránila.

 

Ale teď zpět. Somro se začalo vážněji řešit začátkem května / tservna. Například během posledního Primárního Preventivního Programu 6. května / 10. tservna. Ano posledního – ve Kvartě se už čtyřletý program končí a zůstalo nám už jen to, co nás Verča a Irča či později Míša a Verča (jiná než ta první), naučily… To by bylo také zajímavé téma k zamyšlení…

 

Další zmíněníhodným celkem událostí je třídní motto. Motto je umístněno pod fotkou třídy na školní ročence. Třída si sama tohle motto zvolí. V Primě bylo naše motto velmi dobré, vystihovalo používané slovo v naší třídě (bylo oblíbeným slovem J. Fi.): „Karel karluje na Karla u Karla.“ Nikdo sice neznal význam slova karlovat, ale většině se líbilo, v té době ani nebylo označeno za trapné (jak by nyní něco podobné asi bylo). V Sekundě se projevila rozdílnost mezi kluky a holkami. Obě strany prosazovaly výroky profesorů. Kluci chtěli: „Tak vy tam máte knížku!“ od zástupce ředitele O. M., který se touto větou zděsil nad tím, že si P. Š. čte při hodině náboženství. Vtip byl v tom, že si P. Š. četl při hodině náboženství Bibli… Holky chtěly: „V sedm hodin rozcestí.“ To bylo „oznámení“ učitelky I. V. z lyžařského výcviku, kterým odsuzovala nežádoucí elementy na ranní „procházku“ (brutální běh střídaný s žabáky) kolem chaty (začínalo se na rozcestí). Kvůli dezerci několika kluků holčičí motto vyhrálo. V Tercii chtěla větší část holek a menší část kluků heslo obsahující nevhodné (ne však vulgární) výrazy. Heslo bylo hodněkrát upravováno, takže se nepodařilo ho v úplnosti zachovat. Proti tomuto stálo menšinové motto němčinářů „Nehmt bitte platz.“, což znamená doslova „vezměte si prosím místo,“ tedy „posaďte se“. Používala to němčinářka H. M. Tohle motto skončilo sice druhé, ale to vítězné bylo třídní učitelkou N. Ř. (která předtím poskytla třídě A4 návrhů na krásná a vznešená hesla) zamítnuto, takže se na ročenku dostalo motto až z druhého místa.

 

Letos to také vypadalo podobně. Holky chtěly mít v mottu „Na Sr At“, s odůvodněním, že jde pouze o značky prvků sodík, stroncium a astat. Kluci podporovali heslo od L. Kn., který ho sám nepodporoval: „Když máš hlad, musíš somrovat.“ Motto bylo umělecké, nemělo vyjadřovat podporu somrů. Mělo pouze ztvárnit situaci z jejich života. Kromě toho, bylo to v době, kdy si ještě ne všichni uvědomovali, co somro způsobuje. Holky sice o jeden hlas vyhrály, ale N. Ř. jejich motto nepřijala. Problém však byl, že po delším zvažování zamítla i motto kluků. Na mimořádné třídnické hodině 28. dubna / 2. tservna vyzvala třídu, ať okamžitě navrhne nějaké lepší motto. Z řad holek zaznělo neoriginální a známé motto „Neuč se, život tě naučí.“ Motto třídu nevystihuje a spousta lidí jím byla pohoršena. N. Ř. ho samozřejmě přijala. Po osmi dnech od první výzvy k sestavení motta tak dopadl konflikt nerozhodně a nepřijatelně pro většinu třídy.

 

Poslední věcí, o které se zmíním je nová zábava celé třídy. 29. dubna / 3. tservna vzala učitelka M. K. místo hudební výchovy němčinářskou skupinu na hřiště. Hřiště leží dvě zastávky tramvají od školy, ale chodí se tam většinou pěšky. Areál je ohrazený plotem, střežený kamerami. Má sociální vybavení, zásahovou jednotku, prolézačky, velkou vzduchovou trampolínu a hřiště na fotbal a basketbal. Během uplynulého měsíce sem kluci chodili velmi často, postupně se k nim přidali i holky. Původně se nejdřív střídal fotbal s řetězovou vybíjenou na hřišti (i spolu s domácími) a poté šli všichni na trampolínu. V poslední době vybíjená mizí a schéma se omezilo na fotbal – trampolína.

 

Na trampolíně se kromě skákání dají provádět souboje či hrát na babu po čtyřech (na rukou a na nohou), nebo také se jen tak shazovat. Všechny tyto činnosti, včetně skákání, jsou proti vůli některých dalších, kteří se ucházejí o své místo na trampolíně. Rodičům malých dětí vadí, když A-kvartáni skáčou příliš moc, naopak ale nesmějí ani ležet, protože překážejí už větším dětem, které je navíc obviňují, že když leží, tak se kvůli nim vyfukuje trampolína (ta se sama automaticky nafukuje). Před několika dny se tam A-kvartáni dokonce zapletli s romským gangem, kvůli mobilu L. Kn. naštěstí se mobil podařilo dostat zpátky.

 

7. května / 11. tservna proběhlo poslední zvonění, tomu byl už však věnován samostatný článek. Přeji vám hezký zbytek večera a zůstaňte s námi, neboť se pokusím stihnout napsat ještě další článek, ale nevím, jestli to vyjde,

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.