Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Kulturně - společenské

Pro letošní oktávy se studium skončilo

7. května 2010 / 11. tservna. 2

205 - Dnešním dnem skončili oktaváni a oktavánky dlouhé, skoro osmileté, období studia na našem gymnáziu. Zajisté spolu strávili spoustu krásných chvil a pro mnohé byl určitě dnešní den památný. Začíná pro ně sice mnohem kratší, ale o to namáhavější období. Dvoutýdenní stres a šprtání si však po úspěšném odmaturování jistě někde vynahradí...

Nyní se podívejme na stručnou historii posledních zvonění i na zážitky dnešního dne.

Od začátku oktávy se studenti pomalu připravují na maturity, ve druhém pololetí už se ničemu jinému nevěnují. Klasická výuka pro ně skončí už začátkem dubna / kvetna maturitními písemkami. Samotný duben / kveten je pak poslední měsíc, kdy můžou profesoři své maturanty k maturitám připravit. Poslední zvonění je symbolické zakončení studia, kdy si oktaváni připraví dvouhodinový program pro celou školu - pro profesory i pro nižší ročníky. Po něm následuje tzv. svatý týden (častěji svaťák.; pozor na záměnu se svatým týdnem velikonočním!), kdy maturanti už nechodí do školy a připravují se na maturity sami doma. Potom už následuje maturitní týden s nejdůležitějšími okamžiky dlouhého osmiletého studia.

 

Poslední zvonění vychází tedy obvykle na začátek května / prostředek tservna, kde svádí těžký boj se státním svátkem Den vítězství (8. květen / 12. tserven; den, kdy v Evropě roku 1945 skončila druhá světová válka). V Primě vyšel Den vítězství na úterý, v pondělí bylo ředitelské volno. Poslední zvonění se tedy konalo v pátek 11. května 2007 / 15. tservna -2. Po bombardování vodou napuštěnými balónky se búrské armádě Primy A podařilo prorazit oddíly oktavánů hlídajících hlavní vchod do školy, ale postup byl zastaven promyšleným systémem barikád na schodišti oproti vchodu. Po chvíli boje však stateční primáni uvolnili i tuto soutěsku a mohli se tak dostat do své domovské učebny 101. V té pak vzdorovali odvetným výpravám oktavánů, kteří byli vyzbrojeni vodními pistolemi. Búrové si tedy udělali dírky do svých pevných lahví a vodní palbu za podpory křídové salvy opláceli kryjíce se skrčeni za lavicemi. Po odražení útoků expandovali do nižších poloh a zde se zrodila každoroční tradice naší třídy. Výpravy až k tělocvičně jsou tradiční náplní první hodiny posledního zvonění. Oktáváni předčasné návštěvy tělocvičny nemají zrovna v lásce, neboť program se do tělocvičny přesouvá až druhou hodinu a do té doby tam probíhají přípravy.

 

Bojovně naladěné poslední zvonění 2007 vystřídala příští rok mírumilovná pohádková atmosféra. Studenti si při vchodu do školy museli ve středu 7. května 2008 / 11. tservna -1 (Den vítězství připadl na čtvrtek, tedy ředitelské volno bylo tentokrát v pátek) vyčistit zuby, jakože před spaním. Místo obrů s dvojsečnými sekyrami, kteří v Primě mučili v posilovně dva búrské zajatce, po škole pobíhali skřítci v nočních košilích s čepičkami na spaní. Po přečtení pohádky se šlo "spát" do tělocvičny.

 

Loni připadlo poslední zvonění na čtvrtek 7. května 2009 / 11. tservna 1 (Den vítězství na pátek, ředitelské volno tentokrát nebylo). Tématem byl tentokrát sport, během první hodiny se dal zakoupit doping, např. v podobě tic taců. Pro lepší orientaci, Republika Tercie A se nacházela v té době na pokraji pádu. Zbýval jí necelý měsíc do svého zániku, den předtím anarchisté drtivě vyhráli volby do sektorů a vznikla tak zajímavá situace, kdy všechny regiony republiky ovládali anarchisté, avšak vláda byla pořád pevně republikánská. Tělocvičnová část programu se pak mimo jiné skládala také z florbalového zápasu mezi studenty a profesory.

 

Letos ve Kvartě připadl státní svátek na sobotu, takže poslední zvonění mohlo být opět v pátek - dnes. Kvůli absenci armády ve své třídě byli A-kvartáni nuceni za vstup natvrdo zaplatit. Když byl však u schodiště požadován ještě další poplatek za vstup do "nebe", obrátil se nearmádní oddíl rovnou do nižších poloh. Letošní duchovně zaměřené poslední zvonění obléklo oktavány do kněžských rouch a ti pak hlásali mezi mladšími studenty Písmo svaté. V malé tělocvičně (naproti posilovně) byl očistec, kde oktaváni nutili hříšníky dělat kliky... Dobrovolná domobrana (tímto byla po uchopení moci anarchisty nahrazena Armáda Republiky Tercie A) Kvarty A tedy očistec urychleně opustila a zamířila zpět nahoru, kde se některým A-kvartánům podařilo proniknout bez placení, jiní si vstup do vyšších pater museli zaplatit.

 

Po návštěvě své domovské učebny 205 se oddíl dobrovolné domobrany rozhodl pro první výpravu do tělocvičny. Ta však dopadla žalostně, A-kvartáni do vysněného sálu sotva nahlédli a zklamaní se odebrali zase nahoru. V tomto momentě se domobrana rozpadá na více částí, většina pak zamíří opačným směrem, snažíc se najít "nebe". Dostane se až ke kopuli a když natrefí na zamčené dveře, rozhořčeně se odebírá dolů. Cestou ji zastihne zpráva, že nebe je už funkční, takže se A-kvartáni otáčejí opět nahoru, tentokrát však pouze do 311-ky, kam po chvíli přichází i zbytek. Po chvíli sezení v nebi, při kterém kluci z Kvarty A pozorovali zouvající se oktavánku s šátkem přes hlavu (i přes obličej), několikrát obohaceného Stříháním, bylo rozhodnuto pro druhou výpravu do tělocvičny.

 

Velká tělocvična byla v tu chvíli prázdná, bylo zhasnuto. První A-kvartáni vstoupili do slavnostně rozsvěcované tělocvičny. Naskytl se jim opravdu úžasný pohled - stoly plné jídla, vesměs perníků, sušenek, rolád a dalších pochoutek od výmyslu světa, srovnatelných s božskou ambrosií. Nikdo asi nečekal, že takový ráj se bude nacházet na nejnižším možném místě ve škole (možná ještě kotelna je tak nastejno). Slávou a nevídaným úspěchem opředení dobrovolníci se s chutí pustili do jídla a uvelebili se na pohodlných měkkých matracích, zatímco dvě civilistky (L. Ko., V. F.), které je doprovázely skákaly na trampolínách. Po pár minutách medových chvil bylo hodování ukončeno vstupem oktavána do tělocvičny. Všem z Kvarty A se podařilo bez újmy uniknout a s příslibem návratu a definitivního dobytí tohoto ráje tělocvičnu opustili.

 

Oddíl dobrovolné domobrany se poté rozhodl dále oslabovat oktavánské pozice a intervenoval do očistce, který se na chvíli octl de facto pod jeho nadvládou, i když oktaváni selhání svých sil oficiálně neuznali. Na zpáteční cestě potkala domobrana M. Mi., který s ní na této druhé výpravě nebyl. Poté, co mu vylíčili, jaký ráj se v tělocvičně nachází byl i on věcí nadšen a chtěl se o těch pokladech, co tam oktaváni ukrývají, přesvědčit. Konec konců i ostatní A-kvartáni se toužili do bohaté místnosti vrátit. Vydali se tedy na třetí výpravu do tělocvičny.

 

Světlo v ní bylo sice zhasnuté, nebyla však už prázdná. Na pódiu hlídkovali dva oktaváni. A-kvartánský oddíl se sice po vstupu rychle schoval do tmavého rohu, ale nestačil ujít pozornosti hlídačů. Některým se však nechtělo krčit se v rohu, kromě toho, oba oktaváni se rozmístili tak, že i ústup už byl stěží realizovatelný. J. Fi. a J. Fa. se proto rozhodli pro postup: vyrazili do mezer v oktavánské linii a úspěšně oktavány obešli. Výstup na pódium byl ztížen přítomností reproduktoru, ale J. Fa. se podařilo vyjít nahoru a opět ukořistit alespoň zlomek z tamního pokladu. Na to však doplatil, neboť ostatní A-kvartáni se už stáhli a oba oktaváni chtěli oblehnout pódium. V naději, že se mu ještě podaří z neúplného obležení uniknout seskočil a rozběhl se ke dveřím, avšak nedoběhl...

 

Poté, co A-kvartáni J. Fa. z rukou pobožných oktavánů neustále hlásajících "zaplaťte a bude vám odpuštěno" osvobodili, dorazila výprava opět do chodby u malé tělocvičny. Tentokrát však nevpadla do očistce, ale zamířila do objektu σ. Objekt σ prostorově velmi dobře řešený záchod, do kterého se v úrodných časech narve až jedenáct lidí (dvojnásobný rekord). Nyní se sem kromě sedmi kluků nacpaly i dvě zmíněné holky, ale ani tento počet (devět) zdaleka nepřekonal stávající rekord.

 

Mezitím už hodně studentů sestupovalo dolů a shromažďovalo se před tělocvičnou. A-kvartáni, znalí terénu i taktiky oktavánů, se postavili do čela ofenzívy proti tělocvičně. Začala čtvrtá výprava, která na straně útočníků čítala mnoho desítek studentů. Do dveří byli proti nim nasazeni dva oktaváni a (dle vlastních slov) nejtěžší oktavánka. Té se dařilo neustále dorážející dav udržet poměrně dlouho, ale útočníci využili nutnosti otevřít dveře kvůli vstupu oktavánů s dalšími tácy s jídlem dovnitř. Po finálním tlaku na dveře byli hlídači i značná část bojovníků prvních linií povalena na zem, ale oktavánům se už vnikající dav zastavit nepodařilo. A-kvartáni poté zásluhou účasti v prvních liniích obsadili VIP místa v předních řadách pod pódiem. Následovala tělocvičnová část programu, při které se zpívalo (i poskakovalo), devět profesorů hledalo schovanou Bibli (vyhrál zástupce ředitele O. M.) nebo byl čten zajímavý úryvek z Bible - seznam pracovníků na stavbě jeruzalémských hradeb (Neh 3). Poté se po neúspěšném pokusu o celoškolní repiky v objektu σ všichni, včetně odvážných A-kvartánů, odebrali do tříd na normální výuku, zatímco oktaváni hodovali s vítězem soutěže O. M.

 

Takové bylo tedy dnešní poslední zvonění, dle mého názoru lepší než v Sekundě či v Tercii a právě díky dobrodružstvím ve vytoužené tělocvičně bylo srovnatelné s posledním zvoněním v Primě, kde se sice mnohem více bojovalo, avšak takový poklad jako dneska se tehdejším A-primánům objevit nepodařilo.

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.