Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Kulturně - společenské

Prastaré legendy o tajuplném pramenu pravdivé

6. listopadu 2012 / 15. prosintse 4

Již velmi dávno si profesoři a studenti snad tehdy ještě nám předcházejícího matematického gymnázia kladli otázku, proč jsou zdi v zadní části tělocvičny u pódia tak neobyčejně vlhké a proč se z nich loupe omítka. Během mnoha desetiletí vznikly o tomto tajemném místě početné pověsti. Některé pravily, že zdi byly svědkem nějaké strašlivé události a každou noc pláčou. Jiné tvrdily, že zdi pravidelně polévají zlomyslné uklízečky. Neméně absurdně zněla legenda o zázračném pramenu, který vyvěrá pod pódiem a vsakuje se do zdí. Jako ostatní, byla i tato považována za pouhou báchorku pro primány. Dnešní den však odhalil holou pravdu, která vyráží dech a naplňuje nevýslovným úžasem...

Do perných dnů, kdy vrcholí přípravy na Společenský večer a nácvik předtančení, zasáhla včera zlomová událost, která se navždy zapíše do dějin, ba nejen do třídních. Objevení Šachty vyvolalo obrovské nadšení mezi A-septimány, kteří okamžitě rozjeli náročný průzkumný projekt. Nedaleko od vchodu se chodba větví na dvě části. Pravá se končila neprůchodnou patnáctimetrovou štěrbinou nahoru, nacházel se v ní ale jeden neotevřený poklop. Levá pak byla znatelně delší a náročnější a končila se opět poklopem. Dalo se z ní ale odbočit do kotelny, do které byly vedeny hned dvě výpravy.

 

Do začátku dnešního průzkumu se vytyčilo několik cílů. Primárně se měly prozkoumat oba poklopy. U levého bylo třeba zjistit, zda jsou v něm nějaké šroubky, tedy jestli by šel v případě nutnosti rozmontovat. U pravého se to vědělo. Sekundárně se mělo prověřit propojení ústí jakési větrací šachty na dvorku se štěrbinou na konci pravé chodby a také napojení kotelny na velkou šatnu. Rozdělily se také úlohy, kdo kam půjde. Např. P. Š. a J. Fa. se chystali prozkoumat pravý poklop, J. Š. kotelnu.

 

Před začátkem nácviku předtančení (pátou vyučovací hodinu) se zjistilo, že jeden (z asi čtyř) výklenků zdi na pódiu je dutý - mohla jím tedy vést štěrbina. Toto umístění navíc vcelku odpovídalo ústí větraní na dvorku nad tělocvičnou. J. Ko., který netančil a neúčastnil se včerejšího výzkumu, se rozhodl obhlédnout si již prozkoumané části Šachty. Při cestě nalevo ho trochu zaskočila tzv. klouzačka - asi třímetrová část levé chodby, ve která Šachta klesá přibližně o metr a půl - zdolal ji však bez potíží. Do kotelny nešel a přišel až k poklopu. Nešel otevřít, ale na zemi bylo patrné, že byl otevírán, pravděpodobně z druhé strany.

 

Na druhé straně také došel až k poklopu, který měl být rozšroubován. J. Ko. však do něj stačilo jen strčit a poklop spadl. Před J. Ko. se otevřel rozlehlý prostor. Podle slibu, který dal svým spolužákům, do něj ale nevstoupil a čekal na ostatní, až skončí nácvik. Ti byli ze zprávy nadšení a nemohli se dočkat začátku průzkumu. Zrušily se plány výprav po skupinkách a rozhodlo se, že všichni půjdou doprava.

 

V tuto chvíli již bylo jasné, že je to vchod do prostoru pod pódiem. Plni napjatého očekávání se A-septimáni vypravili do Šachty hned po skončení nácviku. Postupně dovnitř vlezlo všech pět členů dnešní výpravy - J. Š., J. Fa., P. Š., J. Ko. a J. Fi.; T.N. opět poskytoval výpravě podporu od vchodu, hlídal a odháněl zvědavce. Pravá chodba je krátká, takže hned byla celá výprava u dřevěného poklopu (ty šroubky připevňovaly pouze malé destičky k poklopu), který byl bez obtíží otevřen.

 

Ve svitu baterek se před šachtaři odtemnil vskutku širý prostor. A-septimáni dychtivě vypadli z chodby a ocitli se uvnitř pódia! Denně na pódiu cvičí či odpočívá množství studentů a studentek, pódium je zcela běžnou a jasnou částí jejich života, ale přitom netuší, co se skrývá jen metr pod nimi. Prostor pod pódiem lze bez nadsázky nazvat místností a přestože se tam člověk nemůže zcela narovnat, už se nemusí plazit po čtyřech a může se postavit.

 

Podlaha byla pokryta šedivým prachem, jako v celé Šachtě. Nešlo si nevšimnout všudypřítomných trámů, které podpíraly pódium. Oproti vchodu byla cihlová zeď se čtyřmi tepelně izolovanými otvory, které jsou ze strany od tělocvičny zakryty. Užaslí průzkumníci se rozprchli po místnosti, když v tom se najednou ozvalo: "Studna!" Opravdu, uprostřed místnosti, přesně pod středem pódia se nacházela v průměru více než metrová studna. Vedlo do ní několik hadiček a nosných tyček a pod hladinou se nacházelo čerpadlo. Všem bylo ihned jasné, co to znamená - záhada je rozluštěna, legenda o pramenu v tělocvičně nelhala.

 

Průzkum místnosti však pokračoval dál. Dál za studnou pouze stupínek naznačoval, že už se výprava nenalézá pod pódiem, ale pod sousední místností. Nebylo nalezeno žádné pokračování místnosti v tomto směru. Šachtaři zabouchali na velké plechové dveře, zamčené zvenčí na kladku, které se nacházejí v rohu tělocvičny u dveří k pravému schodišti. K jejich převeliké radosti se jim po chvíli dostalo odpovědi (v tělocvičně se totiž v tu chvíli nacvičovala další taneční scénka. Objevily se také hrábě (?!), kterými se změřila hloubka studny - necelý metr. Nakonec byla nedaleko studny vítězoslavně vztyčena vlajka staré dobré Republiky Tercie A (28. 11. 2008 / 1. 1. 1 - 28. 5. 2009 / 2. 7. 1).

 

Průzkum pokračoval na druhé straně místnosti. Zjistilo se, že pravá chodba není průchod v betonu nebo v čemkoliv jiném. Je to tunel zvlášť postavený v prostoru. Potom se objevil průchod do místnůstky pod začátkem levého schodiště. Tedy od začátku Šachty dělila šachtaře pouze hmota schodů. I v této místnosti se dalo vylézt nahoru na tunel, právě v místě, kde byl narušený a už od neděle / streti v něm byly vidět dvě cihlové díry.

 

J. Ko. s J. Fa. se pak vrátili na povrch pro mobil, kterým se výprava chtěla vyfotit. To se sice nejasně, ale přec podařilo. A-septimáni si poté užívali poslední dnešní chvíle v pódiu. Ke své radosti zde našli zásuvku, ze která bylo napájeno čerpadlo ve studni. Přes docela reálný plán na zavedení osvětlení se došlo až k nápadu, že se pod pódiem uspořádá LAN-párty. Potom už ale šachtaři pódium opustili a vydali se na průzkum levé části.

 

U vchodu se odpojil J. Fi., kterému jel autobus. Zbylí čtyři šachtaři se proplazili celou vzdálenost (od konce pravé do konce levé chodby se odhaduje cca 30 metrů) až k pravému poklopu. Ten byl narozdíl od svého levého protějšku kovový (náležitě zrezlý) a co je podivné, byl umístěn ve zdi šikmo, spodek byl víc vzadu, takže poklop byl částečně vlastně nahoře. Ke zklamání všech přítomných opravdu nešel otevřít. Po jeho levé straně je štěrbina, jsou tam však panty, vpravo, kde se zřejmě otevírá, je malá štěrbinka, do které se nevejde prst. Naštěstí však nahoře byly objeveny jakési matičky, takže ještě není vše ztraceno. Některá z příštích výprav se vybaví francouzskými klíči a určitě se jí podaří poklop zdolat. Podle odhadů vede už pod sousední budovu Křesťanského domu mládeže (KDM).

 

Poslední část výpravy vedla opět do nedaleké kotelny. J. Ko. se už také vrátil, takže dovnitř vstoupili jen P. Š., J. Š. a J. Fa. Kotelnu prozkoumali ještě důkladněji než včera. Po levé straně od východu z Šachty byl samotný kotel. Zespod bylo vidět silnou oranžovou záři a v jeho blízkosti bylo nepříjemné horko. Vedle kotle byl panel plný bezpočtu mocných tlačítek. Některá souvisejí s houkačkou, jiným zas lze odstavit vodu. Nejzajímavější bylo asi tlačítko s nápisem "Zaplavit kotelnu". Dál od Šachty byla nepřehledná změť potrubí, za kterou se nacházel asi o metr vyvýšený ochoz, na nějž vedou schůdky. Pod ochozem však šachtaři našli ke svému překvapení - postel! Za ní byl další poklop, který vedl do místnůstky s žebříkem. Ten ústil do hromady židlí v níže popsané místnosti. Z této místnůstky se však dalo jít ještě dál. Tam byly schody asi metr dolů, které se končily v nemalé vodní ploše (ani ne velké, každopádně mnohem větší, než studna pod pódiem). Toto je zřejmě nejnižší bod školy, nebo alespoň nejnižší bod, který jsme dosud objevili.

 

Za ochozem začínal komplex místností naplněných harampádím od výmyslu světa - kusy potrubí, krabice, pytle s materiálem, regály, hromady papírů... Zvláštní místo zaujímala místnost plná přes sebe bez jakéhokoliv řádu naskládaným židlí a lavic (sem také vedl onen žebřík zdola). Ve vedlejší místnosti se nacházel - jak tomu nápis napovídá - Hlavní uzávěr vody. Z klubka potrubí vyčníval kousek ozdobený monumentální červenou pákou. Je známo, že když neteče voda, škola končí a jde se domů...

 

Nedaleko byly také předpokládané dveře do šatny. Z ochozu vedlo strmé schodiště nahoru - hlavní vstup do kotelny. Vojska Jankínie a Dobrus Winnus sem již před mnoha lety v Primě zavítala, když jednou nalezla kotelnu odemčenou. Na zídce u schodiště ležel svazek klíčů, ale nepodařilo se jimi odemknout dveře do šatny. Blízko vstupu do Šachty se nacházely ještě další dvoje dveře, jejichž otevřitelnost nalezenými klíči nebyla ověřena. Jeden z klíčů měl dle nápisu na sobě vést někam do KDM. Ať už by se dalo dostat do KDM přes kotelnu či Šachtou, byl by to nový způsob předbíhání fronty do jídelny zadržované v prvním patře (i když současná paní hlídačka to nedělává, narozdíl od té minulé).

 

Uprostřed intenzivního průzkumu se ozvalo od hlavního vchodu otevírání dveří. Všichni tři šachtaři se zhasnuvše baterky okamžitě vrhli do Šachty. Přestože šlo zřejmě o planý poplach, celá výprava se bleskurychle vrátila ke vchodu, kde na ně čekal T. N. a J. Ko. Dnešní průzkum byl u konce.

 

Není jisté, kdy se podnikne další výprava do Šachty, snad se tak stane do konce týdne. Musí se otevřít poklop na konci levé chodby, dále se asi bude věnovat také hlubšímu průzkumu prostoru pod pódiem a kotelny. Jestli však hodlají výpravy pokračovat, nebylo by od věci pomýšlet na systematický úklid prostor Šachty, aby byly snáze průchodné. V některých místech jsou totiž hromady sutiny, po kterých se nepříjemně leze. Také by se mohlo udělat něco se všudypřítomným prachem. A pokud to bude možné, tak se bude moci zařizovat místnost pod pódiem. Ale v suterénu školy se nachází mnoho otvorů do různých šachet, takže určitě je co prozkoumávat.

 

Je ale třeba si dát pozor na možná odhalení. O výpravách VII. A do Šachty se už včera dověděly studentky z paralelky a také jeden B-sextán. A jelikož někdo zamkl dveře spojující aulu s levým schodištěm, v jehož zdi se nachází vstup do Šachty, tak byli šachtaři nuceni celí špinaví proběhnout tělocvičnou plnou B-septimánů, kteří zde nacvičovali. A i pan školník se na členy výpravy díval nějak podivně...

 

Dnešní den nebyl o nic méně významný než předchozí dva, co se týče objevování Šachty. Nadšení šachtařů při vstupu do pódia bylo nezměrné. Věřme a doufejme, že výpravy budou brzy pokračovat, nejen ve škole, ale i pod KDM, a jednoho dne se z celé Šachty stane plnohodnotná kolonie naší třídy!

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.