Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Kulturně - společenské

Plné znění Národní hymny

3. prosince 2008
Historie a znění naší Národní hymny:

"Za pravdu život svůj položíme, s kacíři velmi krutě naložíme!"

Tak zněl původní nápěv, který se zpíval před více než rokem při upalování kacířů. Ten byl záhy přejat Řádem Sekundánských Guardierů, a v jeho hymně tvořil refrén. Melodie sloky byla přejata ze hry Unreal Tournament 2002. Hymna byla časem téměř zapomenuta.

 

28. listopadu 2008 - v den vzniku republiky pověřila vláda druhého konsula J. Fa. vytvořením texu Státní hymny. Za melodii byla vybrána guardierská hymna - Za pravdu. Text byl složen 29. listopadu v brzkých ranných hodinách, ale předložen byl až dnes. Jeho plné znění je zde:

 

Za pravdu

Národní hymna Republiky Tercie A

 

Za pravdu navěky bojujeme,

Svou vlast Tercii A milujeme.

Za pravdu navěky bojujeme,

Svou vlast Tercii A milujeme.

 

Republika Tercie A,

Země krásná a příjemná.

Za vlast pojďme bratři v boje,

Chopme se všichni své zbroje!

 

Pozdvihněme láhev, střelme křídu,

V boji padneme za naši třídu.

Probuďme se všichni – sestry, bratři!

Pojďme, vezměme si, co nám patří!

 

Tercie A – krásná země,

Nevyhyne naše plémě.

Když v boji za vlast padneme,

Svobodu vybojujeme.

 

V našich srdcích věčný oheň plane,

Do zad nám vítr odvahy vane.

Všichni bratři, musíme se spojit,

Jenom tak můžeme někam dojít.

 

Příliš dlouho jsme čekali,

Padlé bratry oplakali.

Už nadešla ona chvíle,

Republiky naší milé.

 

Za pravdu navěky bojujeme,

Svou vlast Tercii A milujeme.

Za pravdu navěky bojujeme,

Svou vlast Tercii A milujeme.

 

Pozn.: V hymně se střídá 10-slabičná hudba refrénu a 8-slabičná hudba sloky.

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.