Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Kulturně - společenské

Objevení Šachty

5. listopadu 2012 / 14. prosintse 4

Včera byl objeven největší objev v dějinách 7.A. Více o tomto revolučním momentu v článku... 


12. 10. 1492 / 20. 11. -517 - toto datum nebo alespoň rok zná každý. Byl objeven Nový svět neboli Amerika. Tato událost ovlivnila celý svět a je často uváděna jako přelom mezi středověkem a novověkem. A něco podobného se včera podařilo klukům ze 7.A.


Včerejší den (4. 11. 2012 / 13. 12. 4) byl již od začátku velice netypický pro 7.A. Většina třídy byla ve škole v neděli a trénovala předtančení na Společenský večer. Při jedné z mála pauz ten den se vydala skupina lidí špehovat a porovnat předtančení 7.B. Při zpáteční cestě byla nalezena nejdříve Hladomorna (malá místnost za dveřmi spojující Aulu a chodbu vedoucí do Velké tělocvičny) a poté našel J. Š. díru ve stěnu a z legrace začal řvát: "Našel jsem tajnou chodbu!" Ovšem zanedlouho pátrací skupina (J. Š., P. Š., J. Fi.) zjistila, že dříve byla chodba schována polystyrénem, který byl ovšem vyražen a tak se J. Fi. vydal na první výpravu. Proplazil se zhruba 3 metry dlouhým tunelem (o rozměrech cca metr x metr) a při návratu oznámil, že se tam cesta větví a že je tam opravdu dlouhá chodba. Druhý se šel podívat J. Š. a ten jeho slova potvrdil s tím, že jde o křižovatku typu T a obě cesty zatáčí z dohledu, tudíž není možno vidět jejich konec. Třetí šel do šachty P. Š. (možná byly před tím nějaké další pokusy, ale nebyly důležité, protože nedošly dál než z křižovatky) a vydal se pravou cestou. Došel za zatáčku a vrátil se. Oznámil, že tam jsou kameny a díry ve zdi. Poslední pokus ten den zaznamenal J. Ko., který netančil, takže měl hodně času a šel asi 12 metrů, načež se vrátil s tím, že se chodba zužuje a že je to dost možná konec šachty. Ovšem nebyl si úplně jistý, protože měl pouze mobil J. Š. a to nebyla nejideálnější svítilna. Ještě na večer dne nálezu bylo domluveno, že si pátrací skupina vezme na zítřek do školy staré oblečení, čelovky a J. Š. vezme laserový měřič dálky a vlajku RTA, která bude zabodnuta na konec šachty.

 

Zbytek dne a poté ještě dopoledne následujícího dne se pouze spekulovalo. Nejčastější otázky byly, kam cesta vede a k čemu je či byla šachta určena. Názorů byla spousta. Například, že je to únikový východ či tajná cesta na arcibiskupství. Vzhledem k výpovědi J. Ko., že tam jsou staré pavučiny, ale neviděl tam jediného pavouka, byla další teorie, že to bylo využíváno jako spoj tělocvičny s kotelnou pro dovoz tepla.

 

Dnes (5. 11. 2012 / 13. 12. 4) po páté vyučovací hodině šla pátrací skupina (J. Š., J. Fa., J. Fi., P. Š., P. V., L. Kn., T. N., V. Č. a K. F. - ta ovšem pouze chtěla díru vidět) přes aulu, aby nepozorovaně došla k díře bez konfrontace s vyučujícím tělesné výchovy, která právě ve velké tělocvičně probíhala. Bohužel byly ovšem dveře u díry otevřené dokořán a nešlo je zavřít bez povšimnutí pana prof. Žv. J. Š. ho zkusil obalamutit tím, že zavře dveře kvůli nacvičování předtančení na společenský večer. Jestli by plán vyšel nebo ne se už nedovíme (s velkou pravděpodobností ale ne), protože kulku do hlavy mu dali pozdě přijdivší L. Kn. a P. V., kteří šli neuváženě přes tělocvičnu a když řekl J. Š. L. Kn. schválně před Žv. ať jde rychle na předtančení, čímž chtěl Žv. zmást, L. Kn. se začal hloupě ptát jaké předtančení, vždyť jdeme přece do díry. Žv začal kazit plány (ale on myslel že dělá dobře - nic mu nevytýkáme) a dokonce chtěl zamknout jedinou cestu mezi aulou a tělocvičnou, ale nakonec, Žv. ustoupil, ovšem za cenu zjištění, že máme něco v plánu.

 

Pak se tedy přišlo na samotný průzkum. První šel L. Kn., který se vydal levou cestou. Druhý šel J. Š., ten se vydal doprava. Dále šel J. Fa., který šel za J. Š., protože J. Š. vyhrál nad L. Kn. stříhání na dálku (Komár x Nora). Poslední průzkumník, J. Fi., se vydal bez baterky za L. Kn. Ostatní pomáhali jinak. Třeba P. V. byl mapař, V. Č. byl spojka mezi průzkumnickými týmy a T. N. byl diplomat s Žv., když se přišel zeptat, co to děláme. První objev byl v pravé chodbě. Průzkumníci zjistili, že je v pravé chodbě konec po pár cca 13 metrech, ovšem to nebylo vše. Našli již zmíněné dvě díry po levé straně, za kterými je možné vidět cihelnou zeď, po dalších zhruba dvou metrech byl nalezen východ (pravděpodobně ve stupínku), ten byl ovšem zakryt přidělaným dřevem. Tento východ je menší a pravděpodobně by se jím nepodařilo protáhnout. Na konci chodby byl nalezen tenisový míč a nalevo od konce byl asi půlmetrový výběžek ze kterého vedla nahoru šachta, který byla změřena laserem na 15 metrů.

 

Vlevo byly úspěchy větší. Po patnácti metrech je zde 3,2 metry dlouhá skluzavka a za ní zatáčka doleva. Za ní pokračuje chodby, která je ovšem plná naštípaných malých polínek. Po dalších jedenácti metrech je východ zakrytý plechovým plátem, který ovšem L. Kn. vyrazil. Za dveřmi byla objevena L. Kn. a J. Fi. kotelna, což byl úspěch, o kterém se mnoha občanům ani nezdálo. J. Fi. se ještě vydal dál chodbou, ale podle jeho slov je po  pár metrech zasypaná a nelze pokračovat, ale ještě se v tomto výzkumu bude pokračovat.

 

Důkladně kotelnu prozkoumali až J. Š. a J. Fa. Objevili zde asi šest dalších dveří, většina z nich zamčených (ovšem J. Š. nalezl klíče, které jsou pravděpodobně od těchto dveří). Byly zde veliké zásoby různých surovin (např.: žárovky, papíry, kusy potrubí, ...) a různé zajímavé předměty (např.: posilovací stroj, krumpáč, bandaska, která vypadá úplně stejně jako ta, kterou měla rodina J. Fa. v Košicích, ...). Bohužel už neměli dostatek času kvůli změně profesora v tělocvičně, a tak museli poslední průzkumníci (J. Š. a J. Fa.) šachtu, respektive kotelnu, opustit. J. Š. vzal ještě na památku tohoto dne jednu žárovku.

 

Po průzkumu byla ještě debata, jak v průzkumu pokračovat. J. Fa. chtěl více pokračovat v průzkumu šachty, zatímco J. Š. spíše prosazoval průzkum zbytku kotelny. Ovšem vzhledem k počtu průzkumníků je celkem jasné, že vše bude řádně prozkoumáno již při příštím průzkumu.

 

Na závěr ještě byla uzavřena dohoda, že dokud ještě není šachta plně prozkoumána, bude se do ní vstupovat jen se všemi účastníky dnešního průzkumu (existují samozřejmě výjimky, jako neúčast ve škole)

 

O dalších objevech vás budeme informovat!

 

By čegi!

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.