Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Steve Leonard

Steve Leonard a vampýři

Červen 2009

Na nebi svítil měsíc. Tajemná postava v plášti běží lesem. Před někým (něčím?) utíká. Ví, že už nemůže utéct…

Otočí se, vytáhne kříž, svěcenou vodu a stříbrnou kudlu. Slyší jak před ním šustí křoví. Nohy se mu třesou od strachu. Kudlu sevře pevněji a otevře láhev se svěcenou vodou. Zvuky křoví jsou čím dál blíž a blíž. Po tváři mu stéká pot. Proč to vůbec dělal? Měl radši zůstat doma? Měl jen tak sedět a vzpomínat na nejlepšího přítele a upíra, kteří mu zničili život?

Křoví se najednou rozhrnulo a vyšla z něj ohromná postava. Měla na sobě kápi. Nebylo jí vidět do obličeje. Ale na první pohled bylo poznat, že to není člověk. V ruce držela krátký meč z bronzu, ale když uviděla malého kluka se svěcenou vodou, kudlou a křížem, zandala meč zpátky do pochvy.

 

*

 

Pomaličku přicházel k postavě. Malý kluk se třásl od hlavy až k patě. Zařval a vyřítil se s kudlou proti ohromné postavě. Ale neuběhl ani metr, když se proti němu ohromná postava vyřítila rychlostí, jakou by to nedokázal žádný člověk. Přiřítila se k němu, vykroutila mu kudlu z ruku a chytla ho pod krkem. Malému klukovi vypadly všechny jeho zbraně z ruky.

"Co tu děláš?" zeptal se ledově klidným hlasem vampýr. Teď mu byla vidět nachová tvář a červené oči.

"Sem lovec Upírů!" řekl přidušeným hlasem Steve.

"Ty??? Takové malé dítě?"

"Ale vždyť ty vůbec nevypadáš jako Upír?" všiml si najednou Steve.

"Taky že nejsem," odpověděl Vampýr.

"Tak jaktože-"

"Já jsem Vampýr. Jsme pokrevní příbuzní Upírů. Ale bojujeme proti nim už téměř sedmset let. Máme stejné schopnosti. Ale nikdy nepijeme krev jenom trošku. To je ostudné. Vždy, když pijeme krev, zabíjíme."

 

*

 

Steve s napjatým výrazem poslouchal a nemohl uvěřit vlastním uším. Že by existovala další rasa? A co když je to jen potulný blázen? Ale to by se přece nemohl takhle pohybovat. Že by se konečně jeho sny vyplnily? Vůbec neváhal a hned řekl Vampýrovi.

"Chci se taky stát Vampýrem. Chci vraždit Upíry. Budu ten nejlepší Vampýr. Prosím. Zasvěťte mě do vašich řad. Budu nejhouževnatější bojovník. Prosím."

Ve Vampýrově tváři se objevil překvapený a zároveň pobavený výraz. Často se mu stávalo, že ho lidé prosili. Ale o život. Ne o zasvěcení.

"Teď jsi mě pobavil. Proč bych tě měl zasvěcovat? Jsi moc mladý na to abych tě zasvětil. A vůbec nic o nás nevíš. Nemůžu tě zasvětit. A teď když sem ti vyzradil naše tajemství, tě musím zabít..."

Dořekl Vampýr a napřahoval ruku s červenými nehty. Ve Stevově tváři se objevil výraz strachu. V jeho výrazu bylo něco zlého a krutého. A to Vampýra přivedlo na nápad.

"Vlastně by jedno řešení existovalo," řekl Vampýr.

"Jaké? Zvládnu všechno!!! Prosím. Řekněte mi ho!" znovu prosil Steve.

"Pokud jsem se mýlil, zemřeš, pokud ne, čeká tě sláva."

"To beru!!" zaječel Steve. Vampýr pomohl Stevovi na nohy.

"Jmenuju se Steve Leonard," řekl chlapec.

"Těší mě Steve. Mé jméno je Gannen Sochor. A nyní musíme vyrazit na cestu. Čeká tě Rakev ohně," dokončil strašidelným šepotem.

 

*

 

Stáli v podivné jeskyni. Do stěn byly vytesané různé nápisy a obrázky škvařících se nachových tváří. Uprostřed jeskyně stála rakev. Vedle ní stáli dva strážní Vampýři. Do víka rakve byly vytesané různé nápisy podobné, jako na zdech.

Steve váhal. Gannen mu vysvětlil, co se bude dít. Když není Pánem Vampýrů, plameny ho zahubí. Pokud ale Pánem Vampýrů skutečně je a tím si byl jist, vyjde z Rakve bez jediného škrábnutí.

Steve vykročil k Rakvi. Lehl si do ní a nad ním zaklapli víko. Poslední co viděl, byla Gannenova tvář, jak se povzbudivě usmívá. Připravil se na žár, který vyšlehne a pak zavřel oči.

 

*

 

Gannen stál před rakví. Slyšel, jak v rakvi plápolají plameny. Nemohl vzrušením téměř vůbec dýchat. Najednou plameny ustaly. Vampýr položil ruku na víko a psychicky se připravil na to, jak se z rakve vysype popel Steva.

Otevřel rakev a podíval se do ní. Pak zařval, jak ho ještě nikdy nikdo neslyšel.

Z rakve totiž vyšel Steve bez jediného škrábnutí.

"JÁ TO VĚDĚL!!!!! JSEM PÁNEM VAMPÝRŮ!!!!!!!!"

 

To be continued!

All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.

 

By Slečna Mannová!

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.