Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Jiný Svět

Jiný Svět - 16. kapitola

Květen 2010

„Jste si jistý, že víte, co děláte?“ zeptal se náhle Kurda. „No, doufám, že to bude fungovat...“ odpověděl nejistě Hibernius a přidal do kroku. Gavner s Kurdou ho následovali chodbou. Každý z nich si nesl dřevěnou desku, asi 2x1,5 metru velkou, které vzali v jedné ze síní. Rychle se blížili k Popravčí síni. „Vůbec nechápu, k čemu nám tohle těžký dřevo bude!“ postěžoval si Kurda polohlasem Gavnerovi. „Taky nevím. Kam vůbec jdeme?“ zavolal Gavner na Hibernia, ten však neodpověděl. Gavner a Kurda se na sebe otočili a pochybovačně zakroutili hlavou. V tu chvíli narazili oba do Topola, který se na místě zastavil. „Jak se můžeš takhle zast-„ začal rozzlobeně Kurda, ale Topol mu dal ruku před ústa, aby mlčel. Všichni ztichli a poslouchali.

Když už chtěl Gavner promluvit, uslyšel svištění křídel. „Rychle, pojďte se schovat sem!“ špitl Topol a ukázal na místnost vedle sebe. Kurda s Gavnerem se otočili a s údivem, jak se Hibernius objevil za nimi, rychle vběhli do místnosti. Byla to jedna z Tělocvičen. Schovali se za roh a jen opatrně nahlíželi do chodby. Po krátké chvíli před vstupem prošli dva Strážci a za nimi asi 10 démonů. Poté, co prošli, vzal pan Topol dřevěnou desku a chtěl jít dál, ale Gavner ho chytil za rameno a řekl: „Nechci vám kazit váš geniální plán, ale co kdybychom prostě ten průvod sledovali?“ Hibernius se otočil a poprvé po dlouhé době se trochu pousmál a řekl: „Ano, tentokrát máš pravdu. Můj plán uděláme potom, stejně jsem ho ještě úplně nedodělal. Tak za nimi vyrazme!“

„Tak tuhle odpověď jsem nečekal,“ divil se Kurda.

 

*

 

Seba odvlekl muže na zápraží jednoho z domů. „Jste v pořádku?“ zeptal se Seba. „No, už mi bylo i lépe. Kdo jste? Předtím jsem vás tu neviděl,“ pravil muž. „Řekněme, že jsem se sem přišel mstít...“ nervózně odvětil Seba. Pak se podíval oknem do budovy a přitáhl si prostěradlo. „Tady máte tohle, nic lepšího není. Obvažte si to, snad přežijete. Já půjdu bojovat,“ dodal. „Tak hodně štěstí!“ pokusil se muž o úsměv. Seba se rozeběhl směrem k „náměstí“, pokud se rozbořené kašně tak dalo říkat. Stále zde bojovalo asi 50 přeživších. Démonů již moc nezbývalo, asi tak 5. Vypadalo to, že tady byli lidé vítězi.

Seba běžel dál městečkem hlavní ulicí směrem k lesu. Předpokládal, že Leonard bude utíkat právě sem. U posledního řadového domku u lesa jeden člověk ošetřoval raněnému ruku, vedle nich ležel mrtvý démon. Seba tam doběhl a zeptal se: „Neviděli jste tu takového divného kluka?“ Ten zraněný odpověděl: „Jo, jeden tu byl. Byl hodně zvláštní, ale zachránil nám život. Došla nám munice a tak jsme mysleli, že nás tenhle hajzl - kopl do démona vedle sebe - určitě zabije. Ale pak sem strašnou rychlostí přiběhl ten kluk, zařval na něj, vzal kus plotu a probodl mu krk.“ „A kam běžel nevíte?“ otázal se jich Seba. „Asi běžel do většího města, co je cca 10 km daleko po téhle stezce. Ptal se nás na cestu. My jsme mu řekli, že tam půjdeme taky po lepší silnici, až tu všechny démony zabijeme, ale on poděkoval a utíkal do lesa. A proč se ptáte, vy ho znáte?“ dovyprávěl druhý muž. „On je můj velmi dobrý přítel...a nechci, aby se mu něco stalo,“ dusil v sobě nenávistný smích Seba. Pak pokynul na pozdrav a rozeběhl se do lesa.

Běžel už asi 5 minut a stále rozeznával stopy Steva Leonarda. Někde stopa, někde zlomená větev nebo sešlapaná tráva. „Jsem se s těmi lidmi ani nemusel zdržovat vybavováním, bylo jasné, že půjde tudy!“ pomyslel si Seba. Najednou uslyšel zakašlání. Zastavil se a dál postupoval jen tichým plížením. Přiblížil se ke keři, kde se skrčil. Za keřem stáli tři ozbrojení vojáci a rozhlíželi se po okolí, za nimi byl vstup do jakéhosi bunkru. Teda Seba si na první pohled myslel, že to jsou vojáci. Když se však jeden natočil tváří k němu, zděsil se a skrčil se, co nejvíc mohl. Ozbrojení muži měli nachovou tvář a každý v ruce samopal. Museli to být vampýři. Ale bylo divné, že měli střelné zbraně, takhle normální vampýři nebojují. Takže to mohli být vampáni. Z přemýšlení Sebu vytrhnul výkřik z bunkru. Všichni 3 vojáci se hned sebrali a vběhli dovnitř. Seba vylezl ven ze křoví a došel před bunkr. Zkusil zabrat za kliku, dveře byly odemčené. Potichu se vkradl dovnitř. Bylo tam šero, jen nouzové osvětlení slabě osvětlovalo chodbu. Šel rovnou chodbou, na stranách byly různé kanceláře a místnosti s postelemi. Byla tam i jídelna, ale jinak nic. Došel na konec chodby na ochoz. Pod ním se rozprostírala poměrně velká místnost. Uprostřed stála malá lokomotiva s 3-mi vagóny. 2 byly osobní plné vampýrů a poslední byl prázdný, jen tam bylo pár beden. Tři vojáci z venku již doběhli k vlaku a nastoupili. Vlak se rozjel. Seba na nic nečekal, sešplhal nenápadně dolů a rychle naskočil na poslední vagón. Pak se celý vlak zahalil do temnoty tunelu.

 

*

 

Postava došla až k nim. Bylo na ní vidět hodně šrámů, krok nebyl úplně jistý jako předtím. Ale zrzavé vlasy a červený plášť dokazoval, že se skutečně jedná o Lartena Hroozleyho.

„A-ale ty si přece mrtvý...“ prolomil po minutě hluboké ticho překvapený Vandža. „Viděl jsem tě umírat!“ dodal. Chvíli bylo strašné ticho a pak Larten promluvil: „Tohle je skutečně vyprávění nadlouho a vy mi taky máte určitě co říct.“ Darren se šťastně usmál a objal Lartena: „Já jsem skutečně myslel, že už tě neuvidím.“ Larten odstrčil Darrena od sebe a řekl: „Tak dost tohohle úchylného objímání a řekněte mi, kde to jsem!“ „Vždy mi-lý Larten, to se...pozná,“ řekl Harkat a všichni se rozesmáli. „Jsme v takový hoře a nikdo vlastně neví kde. Je strašně vysoká a před chvílí tu byla ještě spousta démonů. Takže bych šel někam jinam, než se vrátí,“ řekl Vandža. „Můžeme jít do chodby, co je támhle naproti,“ navrhl Darren a ukázal směrem napravo od velké brány. „Předpokládám, že za tou bránou není nic hezkého, že jo?“ zeptal se Vandža Lartena. „Tak to máš pravdu. Tam bych už nikdy být nechtěl, jsem rád že jsem zpátky,“ odpověděl Hroozley. „No, na druhou stranu, kdybys viděl, co je venku, tak nevím, jestli bys byl tak nadšený,“ opanoval Vandža. „Myslíš ty démony, červy a podobný potvory? Tak ty přišly právě tudy, jako já,“ ukázal Larten na zavřenou bránu. Když došli k tmavé chodbě, Larten se vyděšeně zeptal: „A kde je vůbec Arra?! Až teď jsem si uvědomil, že jste jen 3!“ Vandža nervózně začal vysvětlovat: „Víš, jak my jsme sem přišli, tak se tu objevilo mnoho démonů. A my jsme museli utíkat tou chodbou támhle,“ ukázal Vandža na chodbu naproti, „a při rychlém běhu jsme Arru tak trochu ztratili...“ Vandža se na Lartena smutně podíval a chtěl pokračovat, ale někdo ho hlasitě přerušil: „...a nechali jste mě tam napospas démonům!“

Na druhé straně se objevila Arra a šla s úsměvem směrem k nim...

 

To be continued!

All rights reserved! ©2010 by Cusatalon spol.

 

By potihcpd!

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.