Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Jiný Svět

Jiný svět - 15. kapitola

Duben 2010

„Takže...co teď?“ zeptal se Gavner po dlouhé odmlce. Pan Topol právě dokončil své vyprávění o Strážcích krve. Tedy o takzvaných „Dharmech“.

Trojice seděla uprostřed velké síně Perty Vin-Grahla. Ze stropu tryskaly ohromné ledové vodopády, přes hluk dopadající vody je snad nebylo slyšet. Jeden ale nikdy neví. Právě proto Kurda Gavnerovi odpověděl: „Neměli bychom moc dlouhou dobu setrvávat na jednom místě. Naší prioritou je nyní najít Shancuse.“ Gavner potichu přikývl, ale Topol zakroutil hlavou.

„Především se odsud musíme dostat živí. To je hlavní. Shancus počká, teď hlavně musíme-“

„Tak to ne. Shancus je desetiletý chlapec! Nemůžeme jen tak utéct za cenu toho, že možná zemře. Musíme ho zachránit!“ vykřikl najednou blonďatý upír. „Je to zbytečné riziko. Mohli bychom všichni možná i zbytečně zemřít. Ale je to vaše rozhodnutí. Takže jdeme najít Shancuse,“ řekl a zvedl se z chladné země. Poté se vydal směrem k východu, aniž by počkal na Gavnera a Kurdu, kteří stáli za ním. Jakmile ho dohnali, zeptal se Kurda: „Víte, kde by mohl být?“ směřoval svá slova na něj. „To nevím. Strážce se s ním přemístil. Nemohou se ale přemisťovat moc daleko, takže stále je někde v hoře.“ Pomalu nahlédl do chodby před síní a vyšel ven. „Měli bychom to tu prozkoumat od největší síně po nejmenší,“ navrhl Gavner.

„Souhlasím,“ řekl Kurda. Hibernius opět zakroutil hlavou. „Síní jsou tu stovky. Po cestě můžeme potkat mnoho Strážců, kterým bychom se neubránili. Jak jste viděli, nejspíš spolupracují s těmi démony, co poletují venku.“ „Takže co navrhuješ? Budeme stát na místě a čekat?“ šeptem se zeptal Gavner. „Ne. Navrhuji vrátit se zpátky do Popravčí síně, kde jsme začali. Bylo tam mnoho zbraní a navíc i portál.“ „Portál? Jaký portál?“ zeptal se Kurda. „Ta zelená díra, co vedla do země. Měli jste pravdu, je to Suddovo dílo a slouží k přesouvání po celém světě z místa na místo. Takže by mohl sloužit jako jakási úniková cesta. „Dobrá,“ kývl pomalu a nejistě Gauner, „ale bez Shancuse tam nevlezu!“ „Jak myslíš,“ kývl Hibernius.

„Ale stejně tam nemůžeme jít hned. Nejdřív musíme Shancuse NAJÍT!“ řekl Kurda a podíval se za roh, jestli tam někdo není. Bohudík byla chodba liduprázdná, jen tam byla obrovská kaluž krve. Ale žádné tělo. Trojice vkročila do další chodby a všichni se vyhnuli louži.

„To není tak úplně pravda...Mám plán,“ pronesl tiše Hibernius...

 

*

 

„Arro?! Kde je Arra?!“ vyhrkl najednou Darren a za sprintu klepl do Vandžova ramene. Ten se se zděšeným výrazem otočil. Za nimi byl slyšet jen pleskot křídel, ale po Aře ani stopy. Vandža však běžel dál. „Musíme se pro ni vrátit!“ zařval Darren. „Nemůžeme! Je mrtvá! Poběž!“ řval a chytil Darrena za rukáv. Poté vzal Harkata do náruče, aby je nezdržoval, poněvadž se oproti upírům šinul rychlostí šneka. Všichni tři vyběhli z jeskyně na prostranství, které se rozprostíralo na vrchu skály. „Co teď?“ zeptal se udýchaný Harkat. I ten krátký běh ho zmohl. Démoni už pomalu vylétávali z jeskyně. „Za mnou!“ křikl Vandža a chytil Darrena opět za loket. Poté rychle došel k okraji skály, kde se podíval dolů a poté se zavěsil na okraj a slezl ještě asi metr dolů, aby ho nebylo vidět. Tam zaryl nehty hluboko do skály. „Pojďte!“ Darren ani chvilku neváhal a udělal totéž. Harkat měl ale problémy. Zavěsil se proto visícímu Vandžovi na záda. Démoni přelétli přes okraj a letěli dál do pustiny, aniž by si všimli trojice visící na skále. Jakmile houf přeletěl, vylezli opět na vršek. Darren ani chvilku neváhal a rozeběhl se zpátky do chodby a na dřevěné schody, kde naposledy viděl Arru. „Darrene! Počkej!“ řval Vandža, ale nebylo to nic platné. Darren proběhl dlouhou chodbou, vyhloubenou do skály a došel až k dřevěným schodům. „Arro!“ zařval do tmy, ale žádná odpověď. V tu chvíli za ním dorazil i Vandža s Harkatem. Všichni tři se dívali po celé síni, ale nikde nic neviděli. Žádný pohyb, ani žádné bezvládné tělo, nic. „Kam se ksakru poděla?“ mumlal si pod vousy Vandža.

Darren opatrně seběhl po nestabilních schůdcích, ale ani pod schody nic nenašel. Všichni tři poté prohledávali všechny rohy místnosti, nikde nic. Jen ta brána u zadní stěny, která neměla žádnou kliku, ani žádný zámek. Darren se na bránu zamyšleně díval a přemýšlel, jestli Arra nemohla utéct tam. Vandža vytušil jeho myšlenku, když viděl, jak Darren sleduje bránu, proto řekl: „To je nesmysl. Ta brána je obrovská, Arra by ji sama neotevřela.“ „Asi máš pravdu,“ řekl potichu a pokračoval: „Ale kde teda je?!“ zběsile se rozhlížel po síni. V tu chvíli se stalo něco, co ticho a zmatek přerušilo. Brána se pomalu začala otevírat a všechny tři najednou ozářil silný paprsek světla. Všichni si zakryli oči rukou, aby světlu na chvíli přivykli. Všichni se dívali, co se to za bránou děje. Viděli jen nejasné obrysy čehosi, co vypadalo jako lidská postava.

Jakmile si oči přivykly světlu, všichni tři nestačili překvapením dýchat. To co viděli jim všem naprosto vyrazilo dech. Darrenovi vhrkly do očí slzy.

„Lartene...?“ vykoktal potichu.

 

*

 

Steve se pomalu po zádech sunul k popraskané zdi už tak téměř rozpadlé budovy. „Po-počkejte!“ koktal a snažil se uklidnit šedivého upíra, který se k němu pomalu blížil se zakrvácenou kudlou v ruce. Vypadal šíleně. Vlasy a oblečení celé od krve, stejně tak boty a lem rudého pláště, který tahal po zemi. „Já vím, co jsi za zrůdu...“ šeptal potichu a sevřel pevněji kudlu. Steve se mezitím doplazil až ke zdi. „Vím, že to kvůli TOBĚ vedeme tu nesmírně krvavou válku s vampýry. Ty jsi způsobil smrt mnoha mých přátel...Snad jim nyní pomsta dopřeje trochu klidu!“

Steve nebyl schopen jediného slova. Sledoval upíra, který vypadal, že naprosto zešílel. Přímo mu to čišelo z očí. „Sbohem, Leonarde...“ Seba se pomalu napřahoval s kudlou v ruce. Nestihl to. V okamžiku se venku ozvala střelba a řev démonů. Vesnicí procházela kolona přeživších. Jak Steve moc dobře věděl, pár lidem se konečně podařilo démony přemoci. Po cestě sem jich nalezl několik mrtvých. Většinou měli rozstřílený obličej. Vypadalo to docela morbidně. Seba se zarazil a začal se rozhlížet. Steve toho využil, sebral veškeré zbývající síly, rychle vstal a srazil Sebu na zem. Poté přeskočil barový pult a vyběhl ze dveří. V tom chaosu venku si nikdo nevšiml, že z budovy někdo vyběhl. Seba se uvnitř malého baru rychle oklepal, vytáhl z pochvy krátký meč a vyběhl do vřavy ven. Asi třicet lidí bojovalo s démony, kteří na ně nalétávali ze vzduchu. Seba to oněměný pozoroval. Pak se ale vzpamatoval a rozeběhl se k jednomu muži, který ležel na zemi a držel se za nohu. Tedy spíše za pahýl, který mu zbyl. Nohu mu utrhl démon, který se ležícího zrovna chystal rozcupovat celého.

Seba skočil mezi upíra a démona. Ten se na chvíli zastavil, ale poté vycenil zuby a vystartoval ještě rychleji. Seba však stihl zareagovat a uhnul. Když kolem něj démon prolétával, upír mu bodl meč hluboko do oka. Démon se těsně před mužem ležícím na zemi zastavil, zavrávoral a dopadl na zem mrtvý.

„Díky...“ špitl tiše a vystrašeně.

 

To be continued!

All rights reserved! ©2010 by Cusatalon spol.

 

By Slečna Mannová!

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.