Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Jiný Svět

Jiný Svět - 13. kapitola

Březen 2010

„Kam ho vedou?“ zeptal se Gavner. „To zatím nevím, ale brzy se to dozvíme...“ odpověděl Kurda. Strážci zmizeli za rohem. Pan Topol pokynul hlavou a všichni tři se vydali pomalu za Strážci. Když došli k rohu pan Topol naznačil, aby zastavili a byli potichu. Všichni tři nenápadně nahlédli za roh.

Na chodbě bylo asi 10 strážců krve. Jeden z nich držel Shancuse a promlouval k ostatním. Chvíli si tam něco povídali a potom jeden z nich zařval: „HAGDOX!!! JHK UMDFER!!!“ Gavner už se chtěl zeptat Topola, co to znamená, když v tom kolem nich něco rychle proletělo. „Hagdoxi! Pojď sem!“ mumlal si Pan Topol. „Už to chápu!“ zabručel Gavner. „Takže “JHK UMDERF“ znamená pojď sem, a HAGDOX...“ řekl Gavner „...se jmenuje ten démon!“ dodal potichu Kurda.

 

*

 

„Nějaký další chytrý plán?“ zavrčela Arra na Vandžu. „No, tak mohli bychom bojovat!“ řekl s úsměvem Vandža. „Na to zapomeň!!!“ vykřikl Darren s Arrou zároveň, „je jich minimálně na každého 25!“ dořekl Darren už sám. „Po-dívejte..chodb-a!“ vyhrkl Harkat. „Jdeme tam?“ zeptal se Darren. „Máme na vybranou?“ řekla Arra. „Tak alespoň budeme míhat, ať to máme rychleji proběhlý...“ ujal se vedení zase Vandža. „Po dlouhé době něco inteligentního, co od tebe slyším!“ zašklebila se na něj Arra. Vandža vzal Darrena a Arra Harkata na záda a rozběhli se do tmy...

 

*

 

“Jestli je poslouchá, tak jim i rozumí!“ řekl Kurda, „Mohli bychom je třeba požádat, aby urovnali tu válku venku!“ dořekl. „No možné to je, ale oni mají jeden trumf navíc jestli jsi nezapomněl!“ řekl Gavner. Kurda se zatvářil překvapeně. „Shancuse, ne?“ řekl Pan Topol, aniž by se na ně podíval. Potom vstoupil do chodby a řekl něco jazykem Strážců. Strážci se překvapeně otočili a obrátili tyče směrem k Panu Topolovi. Potom řada pěti z nich začala postupovat směrem k němu. „Co si jim proboha řekl?“ zeptal se Gavner Pana Topola. „Jen jsem se jich zeptal, jestli nám nevrátí Shancuse...“ odpověděl Pan Topol. „Vypadá to tak, že nevrátí!“ dodal Kurda.

„Bez boje možná ne...“ křikl Pan Topol a vzal tyč do obou rukou. Gavner vytáhl dlouhý meč a Kurda je kryl dvěma vrhacími dýkami!

 

*

 

Začínalo svítat. Slabé paprsky slunce začaly osvětlovat cestu do malé vesnice. Byla to jediná cesta, která sem vedla a jiná vesnice byla vzdálena desítky kilometrů daleko. Po cestě se plahočila otrhaná a unavená postava. Byl to Steve Leopard. Šel takto už druhý den bez přestávky a celou dobu nic nejedl. Docházely mu síly, ale stále se nutil, aby došel do vesnice před sebou. „Třeba tam někdo ještě žije,“ pomyslel si, ale věděl, že je to málo pravděpodobné. Už po cestě potkával mnoho mrtvol lidí a viděl i dva mrtvé vampýry. To mu přišlo podivné, ale řekl si, že je asi zabili nějací lidé. Vešel do města. Bylo zcela opuštěné, jak očekával. Vybral si opuštěný hotel a posadil se v baru. Vše tu bylo poházené a rozbité. Asi tu byla velká bitva. Měl hroznou žízeň. Vedle sebe uviděl flašku piva. Otevřel ji a napil se. Byl to úžasný pocit po tak dlouhé době zase pít. Rozhlížel se kolem, když za sebou uslyšel nějaké šustění. Rychle se otočil. Ve dveřích někdo stál s dýkou v ruce. „Kdo to je?“ pomyslel si Steve. Neznámý řekl: “Mnoho upírů by tě rádo vidělo mrtvého! A já jim ten pohled dopřeji!“ Steve nevěděl kdo to je, ale věděl, že je to nějaký Upír. Tak ho přece dostihli. Teď nemá sílu na to, aby se bránil. Upír se přibližoval. Byl to Seba!

 

To be continued!

All rights reserved! ©2010 by Cusatalon spol.

 

By potihcpd!

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.