Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Arra Plachetová

Arra Plachetová - 9. část

Červen 2009
"Všichni víte, co máte dělat?"
"Asi jo," přikývl Darren.
"Vím," přitakala Arra.
"Jasně," taky přikývl Vandža.
Harkat jen naznačil hlavou, že je připraven.
Všem v síni se strachy třásla kolena. Až na Vandžu, který si leštil šurikeny a Lartena, který jako vždy neopustil od svého zachmuřeného výrazu. Právě se domluvili na bitevním plánu, který vymyslel Larten spolu s Vandžou. Právě stáli v síni Perty Vin-Grahla, neboli tzv. sprchách, aby je neslyšeli Vampýři přes hluk vodopádů, i když byli až v popravčí síni, která byla na druhém konci hory. Ale, jeden nikdy neví, jak říkal Larten.
"Dobře. Tak, pojďme na to," řekl Larten a na všechny v Síni přikývl.

*

Arra stále před dveřmi do síně spolu s Harkatem a Darrenem. Rozdělili se na přibližně stejně silné skupinky. Arra měla za pasem kudlu, co našla u mrtvého Vampýra a v ruce krátký meč. Darren byl vyzbrojen zrovna tak. Harkat měl svou obvyklou sekeru, Larten dva nože a Vandža překvapivě šurikeny a jeho smrtící pěsti.
Spolu s Lartenem stál Vandža v nějaké chodbě za popravčí síní. Našel ji Kurda při svých toulkách. Je v ní malá prasklina, asi taková, jako je ve "sprchách" na odtok vody. Vejde se do ní akorát jeden člověk, aby jí mohl prolézt. Ale ten člověk může být maximálně Darrenovy velikosti. Larten a Vandža ji musí stihnout prorazit nebo roztáhnout během deseti sekund. Nejdřív poslouží Lartenovi, aby mohl vrhnout své nože a Vandžovi na šurikeny.
"Myslím, že už je čas na bitku," řekl Darren po tom, co si v duchu odpočítal deset minut.
"Ok. tak jdeme?" zeptal se Harkat.
"Jdeme," přikývli všichni najednou.
Darren otevřel dveře a všichni najednou s jekotem vtrhli dovnitř. Spatřili asi třicet vampýrů, kteří stáli kolem jámy. Všichni najednou se otočili směrem ke dveřím, protože je upoutal jekot této trojice. V tu chvíli se tři Vampýři svalili do jámy, protože se jim do zad zabodly šurikeny. Upíři nahoře v klecích nevěřícně zírali na bitvu pod sebou a snažili se nějak dostat z klece, aniž by spadli dolů na kůly.
10 Vampýrů, kteří byli nejblíže se vrhli na trojici. Doběhlo jich ale pouze šest, protože těm čtyřem se zase zapíchly šurikeny do krku.
Arra vytáhla meč, stejně jako Darren. Harkat vběhl do houfu a začal kolem sebe zuřivě mlátit sekerou. Darren mu běžel pomoct a Arra běžela směrem k jámě. Cestou se jí připletl do cesty jeden Vampýr. V běhu ho sekla do ruky a usekla mu jí. Vampýr se chytil za ruku, upustil meč a spadl na zem. Viděla, jak se najednou zdí probořili Vandža s Lartenem. Vandža hodil po nejbližším Vampýrovi šuriken a Larten po dalším Vampýrovi nůž. Oba padli k zemi mrtví.

*

Najednou se ozval křupot a otevřeli se dveře klecí, které viseli ve vzduchu.
Upíři se dostali na svobodu. Postupně začali skákat dolů, aby pomohli pěti postavám dole.
Larten běžel směrem k Aře, ale cestu mu zahradil Vampýr.
"Nikam nepůjdeš!" zařval Vampýr a sekl Lartena do ruky. Larten nestihl uhnout a Vampýr ho sekl do levého ramene. Naštěstí meč držel v té pravé.
"To je všechno co umíš?" zasmál se Larten a snažil se bodnout Vampýra do hrudníky. Vampýr výpad vykryl mečem. Chvilku po sobě dělali výpady, ale pak Larten zariskoval a chtěl udělat otočku a švihnout Vampýra do hlavy. Ale v tu chvíli, když se začal otáčet ho Vampýr bodl do stehna. Lartenovi vypadl meč z ruky a padl k zemi. Kolem něj zuřila bitva. Nikdo si nevšiml, že leží na zemi. Arra zrovna dala rukojetí meče jednomu Vampýrovi do spánku, Darren zápolil s dalším polovampýrem, Vandža pomáhal šurikeny odstranit zámek z klecí a Harkat zápolil s dvakrát větším Vampýrem. Nikdo neviděl ležícího Upíra.

*

Vampýr se napřahoval s mečem v ruce, když vtom mu najednou ze shora na hlavu spadlo něco těžkého a nahoře zrzavého.
"Vanezi!!! Ty žiješ?" hulákal Larten a se vším úsilím se zvedl ze země.
"Proč bych nežil? Byl sem nahoře v kleci, když jsem tě viděl ležícího na zemi. Zrovna v tu chvíli Vandža otevřel zámek. Tak sem namířil a-" tuhle větu už Vanez nikdy nedokončil...
"A pak si skočil smrti rovnou do náruče!!!!" ozval se ledový smích.
Vanezovi vyjela z břicha kudla. Vanez měl nevěřícný výraz a díval se na kudlu v břiše, jako by se dítě dívalo na novou hračku. Z pusy mu tekla krev a kapala na zem. Larten se na to díval a nemohl tomu uvěřit. Rozeřval se na celé kolo a vrhl se po Vampýrovi. Najednou se zastavil a nevěřícně se díval na útočníka. Stál tam malý polovampýr, jménem Steve Leonard.

To be continued!
All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.

By Slečna Mannová!
 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.