Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Arra Plachetová

Arra Plachetová - 6. část

Květen 2009
Arra se celá zpocená probudila. Tenhle sen se jí zdál už počtvrté, za tuhle noc. Asi před třemi hodinami ukončila trénink s Vanezem a Gavnerem, který už zkoušku jednou absolvoval a teď se s ní mohl podělit o své zkušenosti.
Pořád měla na týlu obrovskou bouli, kterou si udělala v umělém bludišti. Protože věděla, že už neusne, šla za Vanezem, že půjde ještě trénovat. Ale pak si vzpomněla na minulý trénink...

*

„Budeš se trénovat ve vodním bludišti. K Bludišti v Síni smrti teď nemáme přístup,“ říkal Vanez Aře, když stáli před bludištěm, které se rozprostíralo po celé síni.
„A jak mě na tohle chceš natrénovat? Tam si asi těžko budu zapamatovávat znamení po zdech, když tam vidím leda velký - ,“ říkala něco Arra, ale Vamez jí přerušil: „Nech mě domluvit, na tohle se nedá moc natrénovat, ale přece jenom by něco šlo. Většina Upírů tenhle způsob nezná, ale jeden tenhle způsob zkusil.“ Najednou se ve Vanezově tváři objevil výraz naděje. „A kdo to byl? A co je to za způsob?“ dychtivě se ptala Arra.
„Byl to Larten, kdo na tenhle způsob přišel. A díky němu tenhle úkol udělal i Gavner Zurč.“ Arra se tázavě podívala na Gavnera a ten jí přikývl. „A co je ten způsob?“ znovu se ptala Arra.
Vanez jí ho začal pozvolna vysvětlovat a Aře to pořád přišlo nesmyslnější a nesmyslnější.
„Ale vždyť to se nedá udělat!! Je to holé šílenství!!!“ rozkřikla se Arra.
„Šílenství to jistě je, je k tomu potřeba hodně Upířího štěstí, ale když se to podaří, výhra je jistá.“

*

Arra stála proti zdi a mnula si bouli na hlavě. „Kdy už to skončí?“ nemohla myslet na nic jiného.
„Tak běž!!!“ křikl na ni Vanez. Rozeběhla se hlavou proti zdi z kamene, ve které byla vydřena pořádná díra.
Arra tvrdě narazila hlavou do zdi. Zeď se otřásla, ale třásla se nějak více než předtím.
„UTEČ OD TÝ ZDI, SAKRA!!!“ ječel Vanez. Upírka vrávoravě odběhla od zdi, která se zřítila.
„No Super!! Už ti to jde. Většina Upírů, kteří tenhle způsob zkoušeli, dostala otřes mozku už při tréninku, ale ty si to zvládla bravurně!!“
Povzbudivě se na ni usmál, ale Arra mu úsměv neopětovala, ale zařvala na něj to nejsprostší slovo co uměla a v duchu ho proklínala za to, že jí o tomhle způsobu vůbec řekl.

*

Při vzpomínce na to ji boule znovu rozbolela. Vyšla ven ze svého pokoje aby zašla za Sebou pro nějakou mast na bouli.
Cestou ke skladům nikoho nepotkala, což jí přišlo divné. Když přišla ke skladu, ani žádný strážný u něj nestál. To bylo ještě divnější. Zjistila, že sklad je zamčený.
„Ale sklad se přece nikdy nezamykal,“ pomyslela si Arra, „tady něco nehraje...“
Arra prozkoumávala celou Horu, ale nikoho nenašla.
„Kde jste všichni!!! Vylezte! Tohle je vážně deb*lní hra!“
Přišla do knížecí síně. Ani tam nebyli žádní stráže. Přišla až k obřímu dómu. Přiložila ruce na dveře, ale ihned ucukla. Dveře byly rozžhavené do běla. Vůbec nevěděla, co má dělat. Teď už snad zbývalo jen jedno řešení.
Běžela do Síně smrti. Ta jako jediná nebyla zamčená. Otevřela a naskytl se jí strašný pohled...

To be continued!
All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.

By Slečna Mannová!

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.